Bijgewerkt: 23 september 2021

Voortgang van de ombouw van de Amstelveenlijn maart 2021

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Vervoerregio Amsterdam
12-03-2021

Op 13 december 2020 is de exploitatie van de Amsteltram, lijn 25, op het omgebouwde tracé in Amstelveen gestart. De ombouw van de Amstelveenlijn heeft ruim 3 jaar in beslag genomen, maar is nog niet helemaal afgerond. De start van de exploitatie van lijn 25 is niet vlekkeloos verlopen. Wij hebben een document hierover van de vervoerregio Amsterdam ontvangen, waarover wij u hierbij nader willen informeren – meldt het College B en W van Amstelveen.

De start van de exploitatie van lijn 25 is bijzonder complex geweest. Naast de nieuwe infrastructuur heeft de exploitant (GVB) te maken met nieuwe tramvoertuigen (de 15 G) en een nieuw ICT systeem voor het exploitatiegebied van het GVB. Deze systemen kenden ieder hun eigen kinderziektes die moesten worden opgelost, maar ook de problemen in de interactie tussen deze systemen moesten worden opgelost. Al met al was er te weinig tijd om de robuustheid van het systeem uitgebreid te testen met rijden volgens dienstregeling en met (test) reizigers. Een toelichting op deze aspecten is in het bijgaande document (pdf 4 pagina’s) van de Vervoerregio beschreven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Een 15 G tram van GVB tijdens een proefrit in Amstelveen op 18 augustus 2020


Op 13 december 2020 is door de vervoerregio aan de omgeving gecommuniceerd, dat er nog diverse restpunten en optimalisaties moesten worden doorgevoerd en dat de reizigers daar mogelijk hinder van kunnen ondervinden. Het oplossen van restpunten en doorvoeren van optimalisaties is gepland in de eerste helft van dit jaar. In dit kader verleent de vervoerregio aan het GVB een ontheffing tot medio 2021 op de nakoming van de concessie criteria.

Naast de verbetering van de exploitatie zijn er nog verschillende restpunten en optimalisaties aan de infrastructuur. Op basis van een schouw met de RAR eind 2020 zijn deze punten geïnventariseerd en worden in het komend halfjaar aangepakt. Een belangrijk punt is de toegankelijkheid van de nieuwe tramvoertuigen voor de rolstoelgebruikers, waarvoor op korte termijn aanpassingen aan de nieuwe haltes worden uitgevoerd.

De gemeente Amstelveen zal zelf ook nog verschillende werkzaamheden uitvoeren. Voor de verkeersveiligheid op de nieuwe rotondes zullen extra maatregelen worden genomen om de zichtbaarheid van het langzaam verkeer te verbeteren. Inmiddels zijn bij de noordelijke rotondes het tweerichting-regime voor fietsers omgezet in een eenrichting-regime. Binnenkort worden extra snelheid remmende maatregelen getroffen en wordt de glazen beplating rond de tunnelbakken aangepast voor een betere zichtbaarheid op fietsers en voetgangers.

Daarnaast wordt het groen herstelt voornamelijk rond de drie ongelijkvloerse kruisingen. Deze werkzaamheden worden in 2021 gefaseerd uitgevoerd. Graag infomeren wij u nader tijdens de eerstvolgende bijpraatsessie die wij doorgans halfjaarlijks voor u organiseren en welke voorlopig gepland staat op begin mei 2021.

Uit het rapport van de Vervoerregio Amsterdam: 'Op 13 december 2020 is met succes lijn 25 conform planning in dienst gesteld met het nieuwe 15G materieel op de omgebouwde Amstelveenlijn tussen De Boelelaan en Westwijk en het nieuwe opstelterrein in de Legmeerpolder. Deze mijlpaal is voorafgegaan door een OTO-periode (Opleiden, Trainen, Oefenen) van circa 4 maanden, waarin de projectorganisatie, GVB en de beheerders de nieuwe infrastructuur, ICT systemen en materieel op elkaar hebben kunnen afstemmen om tot een beheerste live gang te komen.

Deze OTO-periode kende een uitdagend verloop, waarin anders dan gepland, drie nieuwe systemen tegelijkertijd live gingen. Er werden tramvoertuigen van een nieuwe generatie geïntroduceerd. Oorspronkelijk zouden de 15G trams al eerder in dienst genomen worden op een andere lijn in Amsterdam. Mede door coronamaatregelen verschoof dit naar livegang van lijn 25. Een nieuw ICT systeem voor communicatie/sturing met alle GVB voertuigen kwam in de lucht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Tramvoertuig van lijn 25 in de halte Westwijk op 12 maart 2021. GVB heeft 63 trams type 15 G (met een optie tot 60 extra trams) besteld bij de Spaanse fabrikant Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAF. De aankoop van deze nieuwe trams gebeurde in opdracht van Vervoerregio Amsterdam en in samenwerking met de gemeente Amsterdam


De nieuwe infrastructuur met een nieuwe configuratie voor de wisselbesturing Deze systemen kenden ieder hun eigen kinderziektes die in dezelfde periode moesten worden opgelost en daarnaast moesten problemen in de interactie tussen deze systemen ook worden opgelost. Door een goede samenwerking met GVB, de projectorganisatie, leveranciers en andere betrokken stakeholders is het toch gelukt om de dienstregeling op 13 december 2020 te starten.

De introductie van een nieuw tramsysteem met nieuw materieel gaat bij de start vaak gepaard met kinderziektes en verstoringen en heeft een bepaalde tijd nodig om zijn prestatie te optimaliseren. Lijn 25 is nu iets meer dan twee maanden in exploitatie en heeft geen vlekkeloze start gekend. We constateren vandaag dat, naast de restpunten en optimalisaties, er nog wat kinderziektes zijn die helaas tot verstoringen leiden met vertraging als gevolg en soms zelfs rituitval. De dienstregeling kan dus nog niet robuust genoeg worden uitgevoerd door GVB.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.