Bijgewerkt: 16 juni 2024

Voortgang van de renovatie van de Bovenkerkse St. Urbanuskerk

Nieuws -> Kerk

Bron: Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
30-08-2013

In en onder de St. Urbanuskerk in Bovenkerk gebeurt iets groots!

Zoals een ieder weet, wordt het Rijksmonument de Bovenkerkse St. Urbanuskerk momenteel grondig gerenoveerd. Die renovatie zou kunnen worden onderverdeeld in 5 fasen t.w.;

1)    het fundatieherstel van de kerk en sacristie

2)    het herstel van muren en gewelven van de kerk  en sacristie inwendig

3)    het herstel van toren uitwendig

4)    het herstel van toren inwendig

5)    het herstel van muren en dakbedekking van kerk en sacristie uitwendig

In welke fase zitten wij nu?

Fundatieherstel

Dat fundatieherstel is bijzonder, want nadat honderden kubieke meters grond onder de kerk zijn verwijderd, is nu onder de gehele vloer , net boven het niveau van het grondwater, een werkvloer van ca. 5 cm van grof beton aangebracht. Op deze werkvloer wordt binnenkort een zware bewapening gevlochten en een betonnen vloer van ca. 45 à 50 cm gestort. In die betonnen vloer worden, op de plaats waar de palen moeten komen, uitsparingen gemaakt, waardoor de palen in segmenten van ca. 1 meter, met speciale computergestuurde persen, kunnen worden ingebracht. 

Op deze wijze ontstaat er een plateau, waarop de gehele kerk wordt afgesteund. Deze methode wordt ook wel  de “tafel methode” genoemd.  Het inbrengen van de palen is volgens het Pudelko-Systeem, een innoverende werkwijze die o.a. in Amsterdam in de Oudemanhuispoort, zeer succesvol werd toegepast. Ga naar www.pudelko-vft.com/wat-doen-wij/innovatie, ga naar foto 1 en download het filmpje.

urbanuskerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De St. Urbanuskerk in Bovenkerk, gefotografeerd van het dak van het raadhuis op 28 augustus 2013


Herstel van muren en gewelven van de kerk  en sacristie inwendig

Hoewel het inbrengen van de paalsegmenten onder de kerk volkomen trillingsvrij wordt uitgevoerd,  kunnen trillingen bij het inbrengen de palen die tegen de kerk aan dienen te worden aangebracht, niet helemaal worden vermeden. Daarom zijn wij nu druk doende om d.m.v. houten steunconstructies de gewelven in de kerk te ondersteunen.

Deze werkzaamheden zullen nog ongeveer 14 dagen in beslag nemen. Intussen kan de firma Glasatelier oud Rijswijk te Zoetermeer  zijn werkzaamheden aan het herstel van de vensters en glas-in-lood ramen doorvoeren.  Voor wat betreft de daadwerkelijk renovatie van muren en gewelven, zal gewacht dienen te worden totdat de fundatiewerkzaamheden zijn voltooid.

Het herstel van toren uitwendig

urbanuskerk Amstelveen
(Bron Lucas G. Brockhoff - 2013)

De St. Urbanuskerk is helemaal ingepakt op 26 augustus 2013


De stellingen rondom de toren zijn aangebracht en op voorschrift van de ARBO-wet keurig met groen beschermingmateriaal afgedekt. Onder die beschermde laag gebeurt heel wat. Er is eerst een inventarisatie opgesteld over wat nu allemaal moet worden uitgevoerd en dat is heel wat. Allereerst het uithakken van de voegen en opnieuw opvoegen. Dan het vernieuwen van de leien, geen eenvoudige opgave aan een spits toelopende toren. Verder het werk aan de vensters, kozijnen met het noodzakelijk lood- en schilderwerk.  

Tenslotte zijn daar de werkzaamheden aan het uurwerk dat zal worden uitgevoerd door de firma Doelmans uit Stiphout. Naast een betrekkelijk kleine reparatie aan de aandrijving naar de wijzers, is er aan de drie wijzerplaten veel werk. Hier memoreren wij even de gulle gift ad. Euro 12.250,- die wij mochten ontvangen van het “Bovenkerk Platform” waarmee wij de wijzers en de cijfers kunnen laten repareren, waar nodig vervangen en vergulden en voorzien van een moderne LED verlichting.

urbanuskerk Amstelveen
(Bron Lucas G. Brockhoff - 2013)

Doorsnede fundering met nieuwe gevel dragende betonvloer en drukpaal


Het herstel van toren inwendig

Naast allerlei kleine werkzaamheden aan het inwendige van de toren, gaat een lang gekoesterde wens van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus in vervulling n.l. het op veilige manier beklimbaar maken van de toren. De opzet is, dat dit slecht kan met kleine groepjes van ca. 5 personen, onder leiding van een deskundige begeleider van de Stichting Vrienden.

Dit wordt gerealiseerd door inbouw van een stalen wenteltrap vanaf het niveau van de luidklokken en vandaar hogerop d.m.v. drie stalen trappen met adequate handrail naar het uitzichtplatform in de toren. De kosten hiervoor zullen worden bestreden uit  twee donatie te weten één ad Euro 5.500,- van de Stichting STINAC voor het aanbrengen van 6 kozijnen te monteren in de 6 kleine kapellen op de toren en een grote donatie ad. Euro 27.500,- van het Amstelveen Park Golftoernooi 2012 voor de trappen.

Met deze beide giften kunnen wij de kosten hiervoor niet helemaal dekken, maar onze goede Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus staan garant voor het tekort. De maten zijn genomen, de tekeningen zijn gereed en de trappen zijn onder constructie. Met ca. 10 weken zullen zij op locatie in elkaar worden gezet, omdat voor een kant en klare wenteltrap de ruimte in de toren te gering is.

urbanuskerk Amstelveen
(Bron Lucas G. Brockhoff - 2013)

Doorsnede fundering met plaatselijk doorbraak en aanvullende ondersteuning van de gevelconstructiel


Herstel van muren en dakbedekking van kerk en sacristie uitwendig

First things first. Het moet duidelijk zijn dat deze werkzaamheden aansluitend worden uitgevoerd aan de bovenstaande activiteiten., maar wij zullen u blijven informeren. Kijkt u ook eens op onze website www.steunurbanusbovenkerk.nl  

In ieder geval – zodra de werkzaamheden onder  3) genoemd gereed zijn, zal als bekroning het kruis en het haantje weer op de toren worden geplaatst en kunnen de steigers worden verwijderd die op hun beurt weer dienst zullen doen rondom de kerk en sacristie.

Tijdens de Open Monumentendagen (OMD) zullen specialisten van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus, op zondag 15 september 2013 vanaf 11.00 uur in de Pastorie tekst en uitleg geven, ondersteund door tekeningen. U bent van harte welkom! U kunt dan gelijk zien, wat er in de kerk zoal gebeurt, want een klein gedeelte van de kerk zal toegankelijk worden gemaakt.

Dat voor deze grondige restauratie geld, veel geld nodig is zal u niet verbazen. Op dit moment loopt een actie naar al onze parochianen waarbij wij vragen ons financieel te steunen. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

Dit verslag wordt u aangeboden door;

De Restauratiecommissie van de Bovenkerkse Urbanus 

Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus

Stichting Fondsenwerving Restauratie Bovenkerkse Urbanus 

Uw scribent: Lucas G. BrockhoffAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.