Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Voortgang van het sportakkoord van Amstelveen in 2021

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-12-2021

In het najaar van 2021 zijn alle nog niet gestarte aanvragen uit de eerste ronde en de aanvragen uit de tweede ronde van start gegaan of hebben voorbereidingen getroffen om in het najaar van start te kunnen gaan. Sommige organisaties hebben de Nationale Sportweek (september) aangegrepen om te starten met hun activiteiten. Zo heeft Participe Amstelland in samenwerking met AmstelveenSport een eerste inspiratiesessie georganiseerd in wijkcentrum de Bolder voor alle docenten en trainers in Amstelveen die lesgeven aan ouderen.

Naast alle goedgekeurde aanvragen wordt dit jaar ook weer op 15 basisscholen de MQ scan afgenomen om in kaart te brengen hoe het gesteld is met de motorische vaardigheden van de Amstelveense basisschoolleerlingen. In juli 2021 scoorden 22% van de leerlingen onder gemiddeld. Eén van de doelstellingen in het Sportakkoord is om een beweegplein te realiseren bij de Panta Rhei. De oriënterende fase voor de aanleg van het beweegplein is opgestart. De realisatie van het beweegplein is een samenwerking tussen o.a. de gemeente, Rotary Club Amstelveen, Panta Rhei en AmstelveenSport. De intentie is om in het voorjaar van 2022 het beweegplein te realiseren.

In de tweede aanvraagronde zijn 13 aanvragen ingediend, waarvan de volgende aanvragen zijn goedgekeurd:

3x3 basketbal Indoor (MBCA= Millennium Basketbal Club Amstelveen). MBCA organiseert op woensdag en zondag instuifactiviteiten 3x3 basketbal voor jeugd vanaf de leeftijd van 13 jaar (6-12 jaar kan op zaterdag naar de BBCool) en senioren. Hierbij hoeft niet gekozen te worden voor een lidmaatschap. 3x3 is laagdrempelig en fun. De opgeleide leaders uit de eerste aanvraag worden betrokken voor het organiseren en geven van de leiding. De instuif dient ook als tijdelijke oplossing voor de wachtlijsten.

Thé Dansant voor eenzame ouderen (Stichting Rolstoeldansen Amstelveen & Dansschool Mittelmeijer)

Dansschool Mittelmeijer en Stichting Rolstoeldansen Amstelveen hebben de handen ineen geslagen om voor eenzame ouderen en mensen met een beperking een fijne middag te bezorgen met als thema “Thé Dansant”. De intentie is om dit om de 3 maanden te herhalen.Oldstars Tennis (LTC Startbaan, Nationaal Ouderenfonds, DVH, KNLTB, AmstelveenSport).

Deze spelvorm van tennis geeft de doelgroep langer de kans om in aangepaste vorm te blijven tennissen en mee te blijven doen in de sociale context van de vereniging. Iedere donderdagochtend zal er door een vaste trainer een training worden verzorgd waarna er gespeeld kan worden met de aangepaste regels.

Amstelveen Schaakt! (Schaakvereniging Pegasus, horeca, onderwijs, AmstelveenSport). Schaakvereniging Pegasus Amstelveen wil het schaken toegankelijker maken door publieke locaties in Amstelveen gratis te voorzien van een schaakspel. 35 restaurants en cafés zijn voorzien van een schaakspel, ook andere locaties (o.a. onderwijs, wijkcentra, sportverenigingen) worden voorzien van een schaakspel.

Kwiek route Westwijk (Participe, Ons Tweede Thuis, AmstelveenSport) Door middel van de Kwiekroute worden meer Amstelveners in beweging gebracht. De Kwiekroute maakt gebruik van bestaande toestellen en straatmeubilair. Doordat er actief wordt bewogen in de wijk is het zichtbaar voor de omwonende, zodat er naast het sporten en bewegen ook ruimte voor ontmoeting ontstaat . Iedereen kan op zijn eigen niveau werken aan balans, kracht en uithoudingsvermogen.

Boksstations in de wijk (Participe, Ons Tweede Thuis, AmstelveenSport) Middels een QR code en een zware boks zak kan boks en kickboks les nu gratis en in hoge kwaliteit beschikbaar worden gesteld voor jong en oud, en dit zonder fysiek aanwezige trainers. Dankzij de gratis lessen via de QR code en je telefoon kan iedereen op zijn eigen niveau werken aan kracht, uithoudingsvermogen en techniek.

MQ Scan (Onderwijs, AmstelveenSport). De MQ Scan meet de motorische vaardigheden van de Amstelveense leerlingen tot 12/13 jaar. Deze scan wordt afgenomen door de vakleerkracht of door de buurtsportcoach van AmstelveenSport. Aan de hand van de resultaten kunnen kinderen die onder gemiddeld scoren uitgenodigd worden voor gratis ‘bijlessen’ die verzorgd worden door AmstelveenSport. (Aanvraag Naschoolse Multisport Plus uit de eerste aanvraagronde). In april 2021 zijn de eerste projecten goedgekeurd en inmiddels allemaal van start gegaan. Bijgaand een kort overzicht van de status:

MQ Scan. 22% van de Amstelveense kinderen tot 12 jaar scoort onder gemiddeld. (landelijk 27%). Deze kinderen krijgen het aanbod om deel te nemen aan de ‘bijlessen’ Naschoolse Multisport Plus.

Young Leaders Program. 10 Amstelveense jongeren zijn opgeleid om meer activiteiten in de wijk te organiseren. Deze jongeren worden nu ingezet voor een nieuwe activiteit binnen MBCA om 3x3 basketbal te promoten en op deze manier meer leden binnen te halen.

Capoeira. Zij geven nu beweegclinics op diverse Amstelveense basisscholen. Na deze clinics zullen zij een evenement organiseren voor alle geïnteresseerde Amstelveners

Deskundigheidsbevordering docenten MBVO. Tijdens de Nationale Sportweek is de eerste inspiratiesessie georganiseerd voor alle docenten en trainers in Amstelveen die lesgeven aan ouderen. Het onderwerp van deze sessie was ‘mensen in de groep met dementie’. In totaal hebben aan deze sessie 40 mensen deelgenomen. De volgende inspiratiesessie staat gepland op 11 december met als onderwerp ‘Cognitieve fitness’.

Naschoolse Multisport Plus. Dit zijn bijlessen gym voor leerlingen die onder gemiddeld scoren op motorische vaardigheden. Er zijn 5 locaties waar er reeds gestart is of waar op korte termijn gestart wordt.

Hockey voor iedereen. Zij hebben tijdens de gymles bij de Omnibus en Kinder Campus King aan 200 kinderen hockeyclinics gegeven. Hierna hebben 50 kinderen (25 per school) deelgenomen aan 2 naschoolse lessen. Na deze lessen werden er 4 lessen georganiseerd bij de hockeyvereniging HIC. Iedere training waren er ongeveer 20 kinderen aanwezig. Uiteindelijk zijn er 6 kinderen lid geworden bij de hockeyvereniging. Voor 3 kinderen hebben ze subsidie geregeld. Ze hadden meer kinderen kunnen bereiken maar soms liep het contact met de ouders moeizaam. In het voorjaar gaan ze starten met de 2de ronde.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.