Bijgewerkt: 20 juni 2024

Voortgang vernieuwings- en samenwerkingsproces van RTV-Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-04-2020

Het College van B en W Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de voortgang in de samenwerking RTVA met NH Media:

'Geachte Raad,

In deze brief informeren wij u over de tussenstand van de vernieuwing bij RTVA en voortgang in de samenwerking met NH Media. De huidige corona crisis maakt het lastig om bij ­ een te komen en vertraagd enigszins de bestuurlijke vernieuwing en het samenwerkingsproces tussen RTVA en NH Media. Wij hebben het voorzittersoverleg daarom voorgesteld de besluitvorming over de toekomst van RTVA naar de raad van 1 juli 2020 te verplaatsen. Verder was er oorspronkelijk op 16 april 2020 een beeldvormende bijeenkomst gepland om de woordvoerders media over de tussenstand te informeren. Vanwege de corona maatregelen informeren we u op deze wijze.

Op 2 maart 2020 vond een beeldvormende bijeenkomst plaats met de woordvoerders media. In deze bijeenkomst hebben wij de criteria waarlangs wij de vernieuwing van RTVA beoordelen met de woordvoerders media gedeeld en aangescherpt. Ook zijn de woordvoerders geïnformeerd over de processtappen en is een extern procesbegeleider voorgesteld die de vernieuwing begeleidt. De criteria zijn gedeeld met RTVA en op basis daarvan wordt door de lokale omroep gewerkt aan de vereiste bestuurlijke vernieuwing en verdere uitwerking van de beoogde vergaande samenwerking met NH Media.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De ingang van de RTV-Amstelveen kantoor en studio in Orion 19-B in Amstelveen. RTVA moet deze locatie binnenkort verlaten, want de naastgelegen basisscholen willen daar klaslokalen bouwen


Sinds de laatste beeldvormende bijeenkomst heeft de extern procesbegeleider diverse gesprekken met RTVA en NH Media gevoerd en zijn vorderingen in het vernieuwings- en samenwerkingsproces gemaakt. Allereerst markeert RTVA de nieuwe start door verder te gaan onder de naam Amstel­ Nieuws. Deze merknaam geldt nu voor zowel internet, sociale media, radio en televisie. Op het vlak van bestuurlijke vernieuwing zijn zes nieuwe leden voor het PBO benoemd op de gebieden: etnische/ culturele groepering; maatschappelijke zorg en welzijn; religie en geestelijke grondslag; sport en recreatie; werkgevers en cultuur en kunst.

Er zijn twee vacatures binnen het bestuur, waarvan één vervuld is en er voor één actief gezocht wordt met aandacht voor verjonging, afspiegeling en diversiteit. De samenwerking tussen NH Media en RTVA is verder geconcretiseerd op het vlak van bedrijfsvoering en personeel. Op onderdelen zijn er ook zorgen over de voortgang. De komende weken moet de samen­ werking tussen NH Media en RTVA in de techniek verder concreet uitgewerkt worden. Ervaringen van andere lokale samenwerkingen van NH Media worden daarin nadrukkelijk betrokken.

Ook zijn er nog stappen te zetten om huisvesting op een meer zichtbare locatie zoals in het Stadshart verder te brengen. Wel zijn daar nu de eerste gesprekken gevoerd, waaruit mogelijkheden blijken om ook de huisvesting te vernieuwen passend bij de nieuwe opzet van de Amstelveense lokale omroep. Tot slot zal de komende weken meer in detail doorgesproken worden wat RTVA en NH Media met de beoogde vergaande samenwerking voor de huidige gemeentelijke bijdrage en additionele middelen kunnen leveren. Ook zullen de afspraken over de werkorganisatie voor de vergaande samenwerking verder worden uitgewerkt en vastgelegd.

Dit is een tussenrapportage. Wij zullen met de raadsgriffier afstemmen om de beeldvormende bijeenkomst te verplaatsen naar de tweede helft van mei, naar verwachting te organiseren met een MS Teams bijeenkomst. Dit ter voorbereiding op de bespreking van het raadsvoorstel in de commissie Burgers en Samenleving  van 17 juni 2020 en de besluitvorming over het raadsvoorstel voor RTVA in de raad van 1 juli 2020.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.