Bijgewerkt: 21 september 2021

Voortgang woningverbouwing Thomas a Kempislaan 8 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-03-2014

Wethouder Herbert Raat (VVD) van Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte leden van de gemeenteraad,

In mijn brief van 24 december 2013 informeerde ik u over klachten omtrent de verbouwing aan de Thomas à Kempislaan 8. Ik deelde u mee, dat er een handhavingstraject gestart zou worden en, voor zover, dat juridisch afdwingbaar is, aangeschreven zou worden op het verhelpen van de klachten van de buren.

Handhavingstraject

Op 27 december 2013 is een eerste waarschuwingsbrief verzonden met daarin verschillende door de eigenaar uit te voeren maatregelen. De eigenaar heeft hierop niet gereageerd en heeft in de tussenliggende periode ook geen werkzaamheden aan het huis verricht. Op 6 februari 2014 verliep van twee te nemen maatregelen de gestelde termijn, waarna direct een concept last onder dwangsom is verzonden.


Grotere kaart weergeven De Thomas à Kempislaan 8 in Amstelveen

Vervolg en afspraken

Naar aanleiding van het concept last onder dwangsom is de eigenaar op het gemeentehuis geweest voor een gesprek. De eigenaar gaf aan, dat hij op korte termijn niet over de vereiste financiële middelen beschikt om de verbouwing in een keer af te ronden.

Tijdens het gesprek op 18 februari 2014 is een aantal afspraken gemaakt. Zo ruimt de eigenaar zelf de voor- en achtertuin op en start een aannemer op maandag 3 maart met het wind- en waterdicht maken van de woning, het aanbrengen van isolatie en de hemelwaterafvoer wordt aanbracht c.q. hersteld. De klachten van de buren over tocht en dure energierekeningen worden hiermee naar alle waarschijnlijkheid opgelost.

Daarna zal de eigenaar een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning indienen en maken we nieuwe afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden en het daaraan verbonden tijdspad.

We zien er nauwlettend op toe, dat de eigenaar de gemaakte afspraken nakomt. Mocht op enig moment blijken, dat daarvan geen sprake is dan vervolgen we het ingezette handhavingstraject.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder Handhaving en Vergunningen

Historie en huidige stand van zaken

Op 30 september 2009 is een bouwvergunning verleend voor het vergroten van het woonhuis aan de Thomas à Kempislaan 8. Vanaf dat moment is op verschillende momenten toezicht uitgeoefend op de uitvoering van de verleende vergunning. Uit het dossier blijkt, dat de verbouwing een moeizaam proces is. Vanaf medio 2012 reageert de eigenaar niet meer op e-mail en is zijn opgegeven telefoonnummer "afgesloten". Ook is de eigenaar bij controles niet bij de woning aangetroffen. Er is geprobeerd om contact te krijgen.

Ook de politie heeft medio 2013 nog pogingen gedaan om zijn contactgegevens te achterhalen. Dat is toen ook niet gelukt. Inmiddels zijn de contactgegevens van de eigenaar achterhaald. Er is een poging ondernomen om een afspraak te maken om deze zaak te bespreken. Tot een afspraak is het helaas niet gekomen. Naast, dat de verbouwing zo lang duurt is er ook vastgesteld, dat er zonder en in afwijking van de vergunning is gebouwd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.