Bijgewerkt: 15 juni 2024

Voorwaarden nieuwbouw Amstelveen College ongewijzigd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-05-2008

B en W blijven bij hun oorspronkelijke voorkeur en kiezen voor de locatie Sportlaan. De reacties op de Randvoorwaarden Locatieontwikkeling (RLO) nieuwbouw Amstelveen College en sporthal zijn zorgvuldig gewogen. De reacties hebben betrekking op aspecten die bij het opstellen van de RLO ook met een uitgebreid team nauwkeurig tegen het licht zijn gehouden. De reacties waren voor B en W aanleiding om die aspecten opnieuw te bekijken, speciaal de verkeersveiligheid. Dat heeft echter niet geleid tot aanpassingen.

Amstelveen college Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Ingang van het Amstelveen College aan de Startbaan 12


In hoofdlijnen zijn reacties binnengekomen van omwonenden, het Amstelveen College en de sportverenigingen. De reacties van omwonenden en het Amstelveen College hebben met name de volgende strekking. Er is een voorkeur voor locatie Startbaan. Ook geven de reacties blijk van zorg: over verhoogde verkeersonveiligheid en over overlast door toename van het aantal leerlingen. Daarnaast is sprake van zorg over de toename van geluid, uitlaatgassen en autoverkeer. Tenslotte is er ook zorg of de kavel aan de Sportlaan wel groot genoeg is.

De reacties waren voor B en W aanleiding om die aspecten opnieuw te bekijken, speciaal de verkeersveiligheid. Dit leverde, opnieuw alles overwegende, een herbevestiging van de voorkeur van B en W voor de locatie Sportlaan op. Van belang daarbij was ook het besluit van de gemeenteraad in december 2005 dat de betrokken sportverenigingen er als gevolg van de nieuwbouw niet in hun sportbeoefening op achteruit mogen gaan. Bij de locatie Sportlaan, meent het college, is de balans tussen de locatie voor de school en de compensatie voor de sport optimaal.

Na vaststelling van de RLO door B en W wordt de herinrichting van de sportvelden uitgewerkt in een Programma van Eisen. Daarna volgt de uitwerking van het herinrichtingsvoorstel in een ontwerp.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.