Bijgewerkt: 25 juli 2024

Voorzitter Von der Leyen over een nieuw pakket beperkende maatregelen tegen Rusland

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
29-09-2022

Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie heeft op 28 september 2022 in Brussel in een persverklaring uitleg gegeven over een nieuw pakket beperkende maatregelen tegen Rusland:

'We wilden samen het achtste pakket sancties presenteren. Vorige week heeft Rusland de invasie van Oekraïne naar een nieuw niveau getild. De schijnreferenda die zijn georganiseerd in de door Rusland bezette gebieden zijn een illegale poging om land in te pikken en de internationale grenzen met geweld te wijzigen. De mobilisatie en het dreigement van Poetin om kernwapens te gebruiken zijn verdere stappen op het escalatiepad.

Wij aanvaarden noch de schijnreferenda noch enige vorm van annexatie in Oekraïne. En wij zijn vastbesloten het Kremlin te laten boeten voor deze verdere escalatie. Daarom stellen wij vandaag samen een nieuw pakket bijtende sancties tegen Rusland voor. Het eerste deel betreft de lijst van personen en entiteiten die straks door de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter, Josep Borrell, zal worden gepresenteerd.Ik wil me concentreren op het tweede deel van deze sancties, dat de handel verder zal beperken. Daarmee isoleren en treffen we de Russische economie nog meer. We stellen een nieuw invoerverbod op Russische producten voor. Hierdoor zullen Russische producten van de Europese markt worden geweerd en zal Rusland nog eens 7 miljard euro aan inkomsten mislopen. Wij stellen ook voor de lijst van producten die niet meer naar Rusland mogen worden uitgevoerd, uit te breiden. Het doel hiervan is het militaire complex van het Kremlin belangrijke technologieën te ontnemen. Hieronder vallen bijvoorbeeld extra luchtvaartartikelen, of elektronische componenten en specifieke chemische stoffen. Deze nieuwe exportverboden zullen de economische basis van Rusland extra verzwakken en het vermogen tot modernisering aantasten. Wij zullen ook aanvullende verboden voorstellen om Europese diensten aan Rusland te verlenen en een verbod voor EU-onderdanen om zitting te nemen in bestuursorganen van Russische staatsbedrijven. Rusland mag niet profiteren van Europese kennis en deskundigheid.

Het derde complex betreft Russische olie. Zoals u weet, gebruikt Rusland de winst uit de verkoop van fossiele brandstoffen om zijn oorlog te financieren. Wat Russische olie betreft, herinnert u zich wellicht dat wij reeds zijn overeengekomen om vanaf 5 december 2022 Russische ruwe olie over zee in de Europese Unie te verbieden. Wij weten echter ook dat bepaalde ontwikkelingslanden nog steeds behoefte hebben aan Russische olie, maar dan wel tegen lage prijzen. Daarom is de G7 in beginsel overeengekomen een prijsplafond voor Russische olie voor derde landen in te voeren. Dit olieprijsplafond zal enerzijds de inkomsten van Rusland helpen verminderen en anderzijds de mondiale energiemarkten stabiel houden. Vandaag leggen we in dit pakket, hier, de wettelijke basis voor dit olieprijsplafond.

En het laatste punt waarop ik wil ingaan: we voeren onze inspanningen op om ontduiking van sancties aan te pakken. We voegen een nieuwe categorie toe. In deze categorie kunnen we personen opnemen die onze sancties omzeilen. Dus als zij bijvoorbeeld goederen kopen in de Europese Unie, deze naar derde landen brengen en vervolgens naar Rusland brengen, zou dit een omzeiling van onze sancties zijn, en die personen kunnen op een lijst worden geplaatst. Ik denk dat dit een groot afschrikkend effect zal hebben. Onze sancties hebben het systeem van Poetin hard getroffen. Ze hebben het hem moeilijker gemaakt om de oorlog voort te zetten. En we vergroten onze inspanningen en gaan verder.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.