Bijgewerkt: 25 juli 2024

Vraag- en antwoordsessie van het Europees Parlement op 5 april 2022

Nieuws -> EU

Bron: Europees Parlement
06-04-2022

Tijdens het vragenuur met Ursula von der Leyen op dinsdag 5 april 2022 hebben de leden van het Europees Parlement de balans opgemaakt van het optreden van de EU Commissie, waarbij zij terugblikten op de eerste twee jaar van haar werkzaamheden. Het 'vragenuur' is een vraag- en antwoordsessie, waarin leden van het Europees Parlement de Commissie vragen kunnen stellen over specifieke actuele kwesties.

Rechtsstaat in Hongarije en Polen. Ursula von der Leyen kondigde aan dat EU-commissaris voor Begroting Johannes Hahn de Hongaarse autoriteiten op de hoogte heeft gebracht van de plannen van de Commissie om 'de volgende stap te zetten' en formeel "het mechanisme van de rechtsstaatvoorwaarden in werking te stellen" om de EU-begroting te beschermen, vooral wegens bezorgdheid over corruptie.

In antwoord op de bezorgdheid over de uitbetaling van de terugvorderingsfondsen voor Polen zei voorzitter Von der Leyen dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen nog steeds een groot probleem is. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het herstelplan van Polen goed te keuren, zijn nog steeds, zoals het Hof van Justitie van de EU heeft gesteld: ontmanteling van de tuchtkamer van het Poolse Hooggerechtshof, hervorming van de tuchtregeling en herinstallering van onrechtmatig ontslagen rechters.

Foto Amstelveen
(Foto Andrea Adriani /© Europese Unie - 2022)

Ursula von der Leyen voorzitter van de EU Commissie op dinsdag 5 april 2022 tijdens het eerste vragenuur in het EU Parlement


Versterkte inzet voor de Green Deal. Ursula von der Leyen bevestigde tegenover de EP-leden dat er naast de pandemie en de oorlog in Oekraïne een 'even ernstige klimaatcrisis op de achtergrond dreigt te raken'. Ze benadrukte dat de 'laatste verschrikkelijke vier tot zes weken' voor de EU alleen maar opnieuw hebben bevestigd hoe belangrijk het is om door te gaan met de green deal en af te rekenen met de 'lelijke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen'. Investeren in hernieuwbare energiebronnen is nu een 'strategische investering in veiligheid', benadrukte zij.

Russische invasie in Oekraïne. In antwoord op vragen van leden van het Europees Parlement over de strategische autonomie van de EU, haar onafhankelijkheid op energiegebied en de steun aan EU-landen die grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne opvangen, benadrukte voorzitter Von der Leyen dat het belangrijk is dat de EU gezamenlijk optreedt bij de aanschaf van nieuwe gaskanalen en wees zij op een analyse van de defensiecapaciteit van de EU. Tot slot prees zij de Midden- en Oost-Europese landen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, bevestigde zij de toegezegde financiële steun aan landen die veel vluchtelingen opvangen, en sprak zij over haar plannen voor het 'Sta op voor Oekraïne'-belofte-evenement dat samen met de Canadese premier Justin Trudeau op 9 april in Warschau zal worden gehouden.

Als blijk van erkenning voor de essentiële rol van Polen bij de ondersteuning van vluchtelingen die de invasie van Oekraïne ontvluchten, vindt op 9 april 2022 in Warschau het evenement Stand Up For Ukraine pledging plaats, bijeengeroepen door de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de premier van Canada Justin Trudeau.

De president van Polen, Andrzej Duda, zal samen met president von der Leyen deelnemen, terwijl premier Trudeau op afstand zal participeren. Het toezeggingsevenement vormt de afsluiting van een bredere sociale-mediacampagne die de Europese Commissie en de regering in Canada op zaterdag 26 maart hebben gelanceerd, in samenwerking met de internationale belangenorganisatie Global Citizen. Doel van de campagne is geld en andere vormen van steun bijeen te brengen om te voorzien in de behoeften van binnenlandse ontheemden in Oekraïne en van vluchtelingen. De campagne is een reactie op een oproep tot steun van de president van Oekraïne, Volodymyr Zelenskyy.

Andere vragen. De EP-leden stelden ook vragen over plannen op middellange termijn om het huidige meerjarig financieel kader te herzien, over vooruitgang op het gebied van wetgeving inzake sociaal beleid, met name inzake herverzekering van werkloosheid, armoedebestrijding en de richtlijn inzake minimumloon. Ze eisten ook meer 'belastingrechtvaardigheid' en vroegen, waarom de Commissie niet nog meer prioriteit geeft aan de strijd tegen belastingparadijzen nu duidelijk is dat die de sancties tegen Rusland ondermijnen. Klik hier om opnieuw te luisteren naar het volledige 'vragenuur' met vragen van 13 EP-leden uit alle fracties.

Achtergrond. De huidige Commissie is op 1 december 2019 aangetreden, na goedkeuring door het Europees Parlement. Dit 'vragenuur', dat deze week wordt getest, biedt EP-leden de mogelijkheid om de Commissie vragen te stellen over specifieke actuele kwesties in een levendig debatformaat met korte vragen en antwoorden zonder voorafgaande kennisgeving of voorbereiding.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.