Bijgewerkt: 5 december 2022

Vragen VVD over wachttijden gehandicapten

Nieuws -> Gemeente

Bron: VVD-Amstelveen
26-09-2006

Schriftelijke vragen van de VVD-fractie op basis van artikel 33 van het reglement van orde.

Gehandicapten die een aanvraag doen voor een voorziening in het kader van de Wet voorzieningen Gehandicapten (WvG) krijgen te horen dat er een wachttijd is van vijf weken voordat hun aanvraag in behandeling wordt genomen. De VVD vindt de wachttijd onacceptabel omdat veel gehandicapten en hun verzorgers afhankelijk zijn van deze voorzieningen.

Daarom heeft de fractie van de VVD de volgende vragen aan het college van B&W:

   1. Bent u op de hoogte dat er een wachttijd is van vijf weken voordat aanvragen worden behandeld in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WvG)? *

  2. Hoeveel Amstelveense gehandicapten worden geconfronteerd met een wachttijd voordat hun aanvraag in behandeling wordt genomen?

  3. Kunt u uitleggen waar de wachttijd door wordt veroorzaakt?

  4. Bent u het met de VVD eens dat voor de meeste gehandicapten en hun verzorgers een dergelijke wachttijd onacceptabel is omdat zij afhankelijk zijn van dit soort voorzieningen?

  5. Heeft het college maatregelen genomen om de wachttijd terug te brengen. Zo ja welke, zo nee waarom niet.

  6. Op welke termijn verwacht het college dat onze gehandicapten niet meer worden geconfronteerd met wachttijden?

  7. Er bestaan klantvriendelijke procedures om wachttijden te bekorten. Bijvoorbeeld indicatiestelling achteraf en steekproefsgewijs controleren. De VVD gaat er vanuit dat mensen voorzieningen als beenheffers voor rolstoelen, verhoogde toiletbrillen, drempelhulpen en anders hulpmiddelen niet voor hun lol aanvragen. De aankomende tijd wordt de WMO-verordening vastgesteld en de daaraan gerelateerde uitwerking. Is het college bereid om dit soort procedures in te voeren om zo wachttijden te voorkomen en gehandicapten snel te geven wat zij nodig hebben?


Herbert Raat

VVD-Amstelveen


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.