Bijgewerkt: 21 februari 2024

Vragen van PvdA aan B en W

Nieuws -> Gemeente

Bron: PvdA-Amstelveen
08-09-2007

De fractie van de PvdA-Amstelveen heeft kennis genomen van het kabinetsvoornemen om het mogelijk te maken om gemeentelijke parkeertarieven te differentiëren al naar gelang de milieukenmerken van het voertuig. Onze eerste vraag luidt:

Is het college bekend met dit voornemen?

De fractie van de PvdA vindt dat de gemeente in beginsel gebruik zou moeten maken van een dergelijke nieuwe wettelijke mogelijkheid om het gebruik van bepaalde milieubelastende voertuigen te ontmoedigen. Onze tweede vraag is:

Deelt het college deze mening?

De fractie van de PvdA voorziet dat een differentiatie van parkeertarieven in de praktijk problemen met zich mee zal brengen. De fractie denkt dan bij voorbeeld aan de techniek van meters, voertuigen met buitenlandse kentekens en het parkeren in garages met particuliere exploitatie. De fractie realiseert zich dat het oplossen van dergelijke problemen tot kosten zal leiden. Een aantal van deze problemen kan mogelijk pas in een later stadium van het wetgevingstraject worden geïdentificeerd.

Hummer Amstelveen
(Wikipedia - 2007)

Een Hummer H2Onze laatste vraag luidt dan als volgt:

Is het college -zodra dat mogelijk is- bereid om te onderzoeken

(a) welke operationele en financiële gevolgen en

(b) welke politieke keuzes aan een eventuele differentiatie van de gemeentelijke parkeertarieven zijn verbonden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.