Bijgewerkt: 8 december 2023

Vrees voor meer verkeer uit Uithoorn

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Amstelveens Weekblad
14-05-2008

Het gemeentebestuur van Amstelveen vreest dat de door Uithoorn geplande 'knip' in de oude N201 tot meer verkeer door Amstelveen leidt. Amstelveen heeft dat laten weten in een reactie op Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan.

De 'knip' houdt in dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is over de oude N201 door het centrum van Uithoorn. Amstelveen vreest dat hierdoor de verkeersstroom uit Uithoorn via de Zijdelweg en de Bovenkerkerweg richting A9 toeneemt. De gemeente wil echter dat verkeer dat niet Amstelveen zelf als bestemming heeft, gebruik maakt van het regionale en nationale wegnet.

Van Tilburg Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De N201 is een van de drukste provinciale wegen in Nederland


Amstelveen pleit dan ook voor maatregelen die het gebruik van de nieuwe N201 en de Fokkerweg als verbinding naar de A2, A4 en A9 bevorderen. Amstelveen vreest tevens dat een knip in de oude N201 tot meer verkeer op de nieuwe omgelegde provinciale weg leidt.

Omdat in de plannen wordt uitgegaan van een tweebaansweg, vreest Amstelveen dat daar files ontstaan. Dat leidt weer tot meer verkeer op Zijdelweg, Bovenkerker weg en het Amstelveense wegennet. De knip is voor Amstelveen 'onlosmakelijk verbonden' met een vierbaans uitvoering (2 x 2) van de N201 met ongelijkvloerse kruisingen richting Utrecht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.