Bijgewerkt: 7 december 2021

Vrijwilligers extra getraind bij Cardanus

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
18-03-2011

Gratis cursus en trainingen voor nieuwe vrijwilligers Buurthulpdienst

De Buurthulpdienst Cardanus heeft sinds twee jaar een apart project voor gespecialiseerde vrijwilligers. Dit houdt in, dat een aantal vrijwilligers extra getraind en begeleid wordt om oudere Amstelveners thuis te bezoeken. Het betreft een samenwerkingsproject van de 'Buurthulpdienst Cardanus' en 'Vita Welzijn en Advies'.

Komend voorjaar willen wij voor vrijwilligers die hier interesse in hebben, opnieuw een basistraining van drie dagdelen organiseren. Deze is vooral gericht op zaken als communicatie, gesprekstechnieken en grenzen stellen. De training wordt gegeven door een docent van de vrijwilligersacademie Amsterdam.

Daarnaast worden er regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd over ouderenproblematiek en over voorzieningen voor ouderen. Ook het uitwisselen van ervaringen met de andere vrijwilligers en gezellige uitjes maken deel uit van het programma voor de vrijwilligers.

Van de vrijwilligers wordt verwacht, dat zij zich minimaal 2 uur per week willen inzetten voor een cliënt. Mensen die hierin interesse hebben, kunnen zich aanmelden bij Inge Veraar van de Buurthulpdienst. Voor meer informatie: Inge Veraar Buurthulpdienst Cardanus, Lindenlaan 75 1185 LC Amstelveen Tel. 020-5434546 of 06-22691437 werkdagen: maandag, woensdag, donderdag iveraar@cardanus.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.