Bijgewerkt: 24 februari 2024

Vrouwen en de lokale politiek in het MOC-gebouw

Nieuws -> Informatief

Bron: Conchita Willems
04-02-2010

Op woensdag 3 februari 2010 organiseerde het Intercultureel Vrouwenplatform, ondersteund door Cardanus, op de maandelijkse koffieochtend een verkiezingsdebat als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Het debat vond ’s morgens plaats in het MOC-gebouw aan de Lindenlaan. Er was een goede opkomst van rond de vijftig aanwezigen. 

Vrouwenplatform Amstelveen
(Foto Conchita Willems - 2010)

Amstelveense politici in het MOC gebouw


De volgende (toekomstige) raadsleden namen deel aan het debat: Frank Berkhout (D66), Jan-Willem Groot (CDA), Jacqueline Koops (CU), Dorien Mijksenaar (GL), Petra van Mourik (PvdA), Herbert Raat (VVD), Linda Roos (BBA), Nora Tang (OCA) en Grea Twint (SP).

Aan hen werden de volgende door de vrouwen gekozen thema’s voorgelegd, die in januari al met de vrouwen besproken waren:

-Ontmoetingsplek voor vrouwen

-Kortere stoptij
d, aftelsysteem stoplicht fietsen


-Openbare gebouwen: toegankelijk , bereikbaar en gebruiksvriendelijk voor iedereen

-Eigen kracht project EVC (Eerder Verworven Competentie)

-Wijkverpleegkundige terug

De politici konden 3 muntjes (stickers als symbool voor hun geldbesteding) plakken op door hen gekozen thema’s en beargumenteerden deze keuze vanuit hun verkiezingsprogramma. Hieronder de uitkomsten in percentages van de politiek en van de vrouwen:

Subsidiabel Amstelveen
Vrouwenplatform Amstelveen
(Foto Conchita Willems - 2010)

De leden van het Intercultureel Vrouwenplatform stellen hun vragen


Opmerkelijke uitspraken werden gedaan over de noodzaak van meer voorlichting door de gemeente, pilots doen vóór uitvoering van grote stedelijke projecten, vermindering van bureaucratische regels die veel tijd en geld verslinden.

De ‘sticker-keuzen’ van vandaag ook meenemen in de uitvoering van politieke programma’s, de feminiene eigenschappen (zowel bij vrouwen en mannen) ontwikkelen in de samenleving en de interculturele vrouwen zien en benoemen als Amstelveense vrouwen.

Het debat eindigde met de conclusie, dat een vaste ontmoetingsplek voor vrouwen (na sluiting van wijkcentrum De Linde is die er niet meer) er in ieder geval moet komen. Aan deze behoefte in Amstelveen voldoen is moeilijk. De politici hadden dit thema onder aan hun lijstje en de vrouwen boven aan hun lijstje. Wel deden de politici suggesties, zoals overleg tussen gemeente en Cardanus (die subsidie voor emancipatie ontvangt) over een ruimte voor dit doel.

Ook een fondsaanvraag bij Rotary voor een inloopruimte werd genoemd. Dat zo’n inloopruimte laagdrempelig is voor vrouwen, om de eigen invulling van het vrouw-zijn helder te krijgen, elkaar te steunen en netwerken te vormen om dingen op een nieuwe, wellicht betere manier aan te pakken, om kansen te grijpen, daar was iedereen het mee eens. Tenslotte bedankte debatleidster Marlene Meester allen voor hun bijdragen.

Hierna ontstond er een levendige discussie in de zaal tussen de vrouwen en de politici. De ochtend vloog voorbij. Vrouwenrechten, participatie en individualisering van vrouwen worden door deze ontmoetingen zeker bevorderd. Op 8 maart 2010 vindt de viering van Internationale Vrouwendag plaats op het raadhuis van Amstelveen van 16.15 – 19.00 uur. De vrouwen gaan speeddaten rond nieuwe stellingen. Van harte welkom op het raadhuis op maandag 8 maart!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.