Bijgewerkt: 14 juni 2024

Vrouwen in de EU verdienen nog steeds 13% minder dan mannen

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
15-11-2023

Vrouwen in de Europese Unie verdienen nog steeds minder dan mannen – de gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU bedraagt 13%. Dit betekent dat voor elke € 1 die een man verdient, een vrouw slechts € 0,87 verdient – meldt de Europese Commissie in een bericht.

Equal Pay Day (Gelijke betaaldag) markeert de datum die symboliseert hoeveel extra dagen vrouwen tot het einde van het jaar moeten werken om te verdienen wat mannen in hetzelfde jaar verdienden. Dit jaar valt het op 15 november. Het herinnert ons eraan dat we onze inspanningen moeten voortzetten om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

Foto Amstelveen
(Foto Nicolas Landemard/© European Union - 2023)

Vĕra Jourová (1964) een Tsjechische politica, zakenvrouw en advocate en vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met Waarden en Transparantie

In de EU27 was het gemiddelde bruto-uurloon van mannelijke werknemers in 2021 12,7% hoger dan dat van vrouwen. Deze loonkloof tussen mannen en vrouwen komt neer op een verschil van ongeveer anderhalve maand salaris per jaar. De dag van het jaar waarop vrouwen symbolisch gemiddeld stoppen om betaald te worden in vergelijking met mannen, wordt de Equal Pay Day genoemd. De Europese Commissie viert deze dag elk jaar om het bewustzijn te blijven vergroten over het feit dat vrouwelijke werknemers in Europa gemiddeld nog steeds minder verdienen dan hun mannelijke collega's. Deze dag verandert afhankelijk van de laatste cijfers over de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU. In 2023 valt de Europese Dag van Gelijke Beloning op 15 november.

Foto Amstelveen
(Foto Jure Makovec/© European Union - 2023)

Helena Dalli (1962) een Maltees politica en Europees commissaris voor Gelijkheid

Voorafgaand aan deze symbolische dag herinnerden Věra Jourová, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie, en Helena Dalli, commissaris voor Gelijkheid, eraan dat gelijke beloning voor hetzelfde werk of werk van gelijke waarde een van de grondbeginselen van de EU is. Het werd bijna 70 jaar geleden vastgelegd en het is nog steeds niet gerealiseerd. Dit jaar verliep de voortgang bij het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen traag – wat ons eraan herinnert dat genderstereotypen vrouwen en mannen op alle terreinen van het leven blijven beïnvloeden. “Geen enkel bedrijf zou vrouwen minder moeten betalen als hun vaardigheden, inzet, verantwoordelijkheid en arbeidsomstandigheden overeenkomen met die van hun mannelijke collega’s”, benadrukten ze.

De Europese Commissie heeft met de Gendergelijkheidsstrategie belangrijke stappen gezet om de gelijkheid van vrouwen en mannen in de EU te bevorderen. Tot nu toe heeft het het volgende aangenomen:

-nieuwe wetgeving over het evenwicht tussen werk en privéleven en het evenwicht tussen mannen en vrouwen in raden van bestuur

-de richtlijn inzake loontransparantie, waardoor werknemers hun recht op gelijke beloning kunnen afdwingen en de toegang tot de rechter wordt verbeterd voor degenen die te maken hebben met loondiscriminatie.

De Europese Commissie heeft ook een campagne gelanceerd om genderstereotypen aan de kaak te stellen, waarbij genderstereotypen bij loopbaankeuzes, zorgverlening en besluitvorming onder de aandacht worden gebracht. Gendergelijkheid blijft een van de belangrijkste politieke prioriteiten van deze Commissie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.