Bijgewerkt: 24 juni 2024

Vrouwenplatform bezocht Rode Kruis Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rode Kruis Amstelveen
26-03-2012

Rode Kruis bestaat 75 jaar in Amstelveen. Ruim 125 vrijwilligers houden zich bezig met de sociale hulpvraag in de samenleving. Het Rode Kruis kent diverse activiteiten op sociaal gebied zoals bijv. het mogelijk maken van vakanties voor chronisch zieken, mensen met beperkingen en hulpbehoevende ouderen uit Amstelveen. Verder zijn er het wandelproject, de creatieve groep, de telefooncirkel, elektrische rolstoelfietsen, EHBO cursussen, inzetten van EHBO'ers bij diverse evenementen en calamiteiten.

Op donderdag 22 maart 2012 heeft het Vrouwenplatform Amstelveen een werkbezoek aan Rode Kruis Amstelveen gevestigd aan het Hueseplein 15 gebracht. Na het informatieve gedeelte brachten de groep vrouwen een bezoek aan kantoor en districtskantoor. Daarna spraken ze met vrijwilligers en 30 deelnemers van de creatieve activiteit.

vrouwengroep Amstelveen
(Foto Rode Kruis Amstelveen - 2012)

Leden van het lokale Vrouwenplatform tijdens het werkbezoek aan Rode Kruis Amstelveen


Ieder woensdag- en donderdagochtend is een groep creatieve Amstelveners uiterst actief met het maken van wenskaarten, borduur- en breiwerk, babykleren en wat er nog meer bedacht kan worden. Onderlinge contacten, de gezelligheid en het samen handwerken vormen de aantrekkingskracht van deze bijeenkomsten.

Vervolgens bezochten de vrouwen de Rode Kruis Winkel, waar al de handgemaakte artikelen tegen een zeer redelijke prijzen worden verkocht. De vrouwen hebben diverse artikelen gekocht. Na afloop reageerden de vrouwen met enthousiasme op het werk dat door talloze vrijwilligers bij het Amstelveense Rode Kruis wordt verricht.

Uit onderzoek blijkt, dat allochtonen minder vaak vrijwilligerswerk doen bij organisaties zoals het Rode Kruis om het volgende redenen:

• Allochtonen geven prioriteit aan betaald werk.

• Allochtonen zijn vaak actief in de eigen gemeenschap, als mantelzorger of als vrijwilliger binnen bijvoorbeeld de moskee.

• Zij weten weinig van ‘Nederlands’ vrijwilligerswerk. 

• Vrijwilligersorganisaties hebben een ‘wit’ imago. Hierdoor verwachten allochtonen zich hier niet thuis te voelen. 

• Een gebrekkige taalbeheersing en het gemiddeld lagere opleidingsniveau houdt hen tegen.

yeter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Yeter Tan, directeur van het Rode Kruis Amstelveen


Yeter Tan (voorzitter Rode Kruis Amstelveen): “een geslaagd werkbezoek, waarin de vrouwen zich lieten informeren over waar Rode Kruis Amstelveen voor staat. Doelstelling van deze werkbezoek was drieledig. Ten eerste kent deze doelgroep wel de werkzaamheden van Rode Kruis internationaal, maar ze zijn vaak niet bekend met het lokale werk.

Ten tweede, Rode Kruis Amstelveen is er voor iedereen. Dus ook voor de kwetsbare allochtonen. We hopen, dat ook deze groep onze activiteiten weten te vinden. Ten derde: Het Nederlandse Rode Kruis is een witte organisatie in al zijn geledingen. Zo ook in Amstelveen. We hebben een grote achterstand als het gaat om de participatie van allochtonen binnen de vereniging. We hopen meer vrijwilligers uit deze doelgroep te bereiken om een betere afspiegeling van de samenleving te krijgen”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.