Bijgewerkt: 26 mei 2024

WMO vervoerder MRC Nederland stopt in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-10-2022

Vervoerder MRC Nederland (Maasstad Regie Centrale) het gemeentebestuur van Amstelveen op 5 oktober 2022 laten weten per 1 november 2022 te stoppen met het WMO-vervoer. Wij zijn hierdoor onaangenaam verrast, zeker gezien de korte termijn, waarop zij stoppen met het vervoer. WMO vervoer is immers een belangrijke voorziening voor onze inwoners – meldt het College B en W Amstelveen.

Wij zijn direct gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het Wmo-vervoer te continueren. Wij zijn daartoe in gesprek gegaan met de tweede partij uit de eerdere openbare aanbesteding. Gisteren heeft overleg plaats gevonden met deze partij en het ziet er naar uit dat we op basis van de eerdere aanbesteding het WMO-vervoer bij dit bedrijf kunnen neerleggen. Tevens heeft deze vervoerder de intentie om het huidige personeel over te ne­men. Dat is noodzakelijk om het vervoer direct te kunnen continueren. Wij zullen de vaste gebruikers informeren over de nieuwe situatie.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2022)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en WMO

De verwachting is dat het nieuwe contract meer gaat kosten dan het huidige contract en tarieven van 1 januari 2022. Deze verhoging heeft te maken met de huidige inflatie, hogere loonkosten, hogere brandstofkosten en extra investeringen in duurzaam vervoer zoals de inzet van elektrische auto's. Wij kunnen deze extra kosten voor dit jaar nog dekken uit de begroting van het WMO vervoer.

Gezien de onwenselijke situatie, waarin wij zijn beland en de extra kosten die dat met zich meebrengt gaan wij onderzoeken in hoeverre wij de huidige contractpartner hiervoor aansprakelijk kunnen stellen.

In de Wmo-vervoer? Amstelveen konden mensen met een indicatie gebruik maken van het Wmo-vervoer. Het Wmo-vervoer is een vorm van collectief taxivervoer en gericht op vervoer van en naar uw sociale contacten en activiteiten. De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Lees ook: Plan van aanpak verbetering van het Wmo-vervoer in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.