Bijgewerkt: 25 juli 2024

WOZ-waarde daalt, OZB-aanslag stijgt

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
20-11-2012

In 2013 daalt de WOZ-waarde van woningen voor het derde jaar op rij, terwijl de OZB-aanslag onverminderd doorstijgt. Woningen werden in drie jaar gemiddeld 10% minder waard, terwijl de OZB-aanslagen in deze periode juist met 10% stijgen.

In 2013 daalt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 4,1%, maar de OZB-aanslag gaat met gemiddeld 2,7% omhoog. Uitschieters met OZB-stijgingen van meer dan 10% zijn de gemeenten Het Bildt, De Marne en Valkenburg aan de Geul. In Blaricum, Werkendam en Renkum daarentegen daalt de OZB met 3 tot 6%. De totale gemeentelijke woonlasten stijgen met 1,8%. Deze toename is beperkt door de gemiddelde daling van afvalstoffenheffing met 0,6%. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder ruim 100 gemeenten.

De jaarlijkse OZB-stijging is veel mensen een doorn in het oog, omdat die geen enkele rekening lijkt te houden met de dalende woningwaarden en de gevolgen van de crisis voor huishoudens. Volgens Vereniging Eigen Huis blijkt dat de WOZ-waarde in de praktijk niet meer is dan de verdeelsleutel voor de gemeente om de gewenste inkomsten te genereren.

De ergernis over de jaarlijkse stijging van de onroerende zaakbelasting neemt toe. Vereniging Eigen Huis pleit daarom voor een ander systeem van lastenverdeling zoals een ingezetenenheffing, waarbij zowel huurders als huiseigenaren meebetalen aan de kosten van gemeentelijke voorzieningen.

OZB stijgt met 2,7%

Landelijk daalt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in het representatieve onderzoek onder 107 gemeenten met 4,1% van 251.400 naar 241.000 euro. De gemiddelde OZB-aanslag voor een huishouden stijgt in 2013 met 2,7% van 256 naar 263 euro. In het onderzoek van Vereniging Eigen Huis stijgt de gemiddelde OZB-aanslag het meest in de gemeenten (*):

Het Bildt (Fr) + 12,4% (van 249 naar 280 euro)

De Marne (Gr) + 10,6% (van 194 naar 215 euro)

Valkenburg aan de Geul (Li) + 10,3% (van 269 naar 297 euro)

De gemiddelde OZB-aanslag daalt het sterkst in de gemeenten (*):

Blaricum (NH) - 6% (van 701 naar 659 euro)

Werkendam (ZH) - 4,4% (van 234 naar 223 euro)

Renkum (Gld) - 2,9% (van 318 naar 308 euro)

Rioolheffing ruim 3% hoger

De rioolheffing stijgt in de onderzochte gemeenten met gemiddeld 3,3%. Betaalt een meerpersoonshuishouden dit jaar gemiddeld 198 euro aan rioolheffing, in 2013 wordt dat 204 euro. Ook hier bestaan grote verschillen tussen gemeenten. Zo verhoogt de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland (Fr) de rioolheffing voor zowel eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens met bijna 23% van 191 naar 234 euro. De gemeente Rhenen (Ut) verhoogt de tarieven voor beide categorieën met ruim 19% van 161 naar 192 euro.

Er zijn ook dalers: de gemeente Borsele (Ze) verlaagt de rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens met ruim 10% van 154 naar 138 euro. In Rijssen-Holten (Ov) gaat deze heffing voor alle huishoudens met bijna 8% omlaag van 242 naar 224 euro.


Grotere kaart weergeven Amstelveen in Google Maps van 10 km hoogte

Afvalstoffenheffing daalt met 0,6%

De afvalstoffenheffing - de kosten voor het ophalen van huisvuil - daalt landelijk met 0,6%. Ook hier zijn de onderlinge verschillen tussen gemeenten groot. Zo verhoogt de gemeente Venray (Li) de afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens met bijna 20% van 145 naar 173 euro en voor meerpersoonshuishoudens met 13% van 251 naar 285 euro. De gemeente Valkenburg (Li) daarentegen verlaagt de heffing met 17%. In deze gemeente betalen alleenstaanden volgend jaar 138 in plaats van 174 euro en gezinnen 172 in plaats van 208 euro.

Totale gemeentelijke woonlasten rond inflatieniveau

De totale gemeentelijke woonlasten bestaan uit OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Ondanks de daling van de afvalstoffenheffing komt de stijging in 2013 met 1,8% voor gezinnen en 1,9% voor alleenstaanden uit rond de verwachte inflatie van 2% (bron: CPB).

Toppers en dalers

Gemiddeld betalen eigenwoningbezitters met een gezin volgend jaar 13 euro meer aan gemeentelijke woonlasten (711 euro tegenover 698 euro dit jaar) , maar ook hier bestaan grote uitschieters.

De Marne (Gr) + 8,2% (van 773 naar 836 euro)

Venray (Li)   + 7,2% (van 720 naar 772 euro)

Wijdemeren (NH) + 7,2% (van 838 naar 898 euro)

In de volgende gemeenten dalen de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens procentueel het meest:

Sliedrecht (ZH) - 3,6% (van 587 naar 565 euro)

Blaricum (NH)  - 3,1% (van 1.164 naar 1.128 euro)

Aalten (Gld)  - 3%    (van 575 naar 557 euro)

(*) Jaarlijks woonlastenonderzoek

Ieder jaar onderzoekt Vereniging Eigen Huis de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De steekproef in november geeft een representatief beeld van de lastenontwikkeling in alle Nederlandse gemeenten en is gebaseerd op begrotingsvoorstellen aan de gemeenteraden van de onderzochte gemeenten. In een beperkt aantal gemeenten zijn de begrotingen reeds definitief vastgesteld.

In andere gemeenten zijn de OZB-cijfers nog niet definitief vastgesteld en kunnen de uiteindelijke stijgings- of dalingscijfers cijfers voor 2013 afwijken van dit onderzoek.

In het voorjaar publiceert Vereniging Eigen Huis de resultaten van haar onderzoek naar de definitief vastgestelde woonlasten in alle Nederlandse gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marlyse Research.

OZB-tarief in Amstelveen

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen wil het tarief voor de Onroerend Zakenbelasting (OZB) naar beneden bijstellen nu de definitieve WOZ-waarden bekend zijn. Uit cijfers blijkt, dat de waardedaling van huizen minder is dan verwacht. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad dit voorstel in december 2012.

OZB?

Onroerendezaakbelasting (ozb) is in Nederland een belasting, dat door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De wet maakt verder een onderscheid tussen onroerende zaken en roerende zaken. Onroerende zaken zijn zaken die niet kunnen worden verplaatst. Een voorbeeld is een stuk grond.

WOZ?

Wet waardering Onroerende Zaken (afgekort Wet WOZ) is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.