Bijgewerkt: 25 mei 2024

WWB-klanten tevreden over dienstverlening van de gemeente

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-07-2011

De gemeente Amstelveen heeft in februari 2011 een schriftelijk klanttevredenheids-onderzoek onder klanten van de Wet Werk en Bijstand (WWB) laten uitvoeren. Zij ontvangen een uitkering en worden door de gemeente geholpen bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt. De WWB-klanten waarderen de dienstverlening door hun klantmanager gemiddeld met een 7,4. Hiermee zijn ze iets meer tevreden dan in 2007; toen scoorde de gemeente een 7,3.

Via een vragenlijst werd gevraagd om een oordeel te geven over de dienstverlening door de klantmanager van de gemeente en het aangeboden re-integratietraject. De klanttevredenheid is een belangrijke maatstaf voor de bedrijfsvoering van de afdeling Werk & Inkomen.

Aanbevelingen

Met de aanbevelingen gaat de gemeente direct aan de slag. Een van de aanbevelingen luidt dat het aanvraagformulier en de brochure Rechten en Plichten WWB worden doorgelicht op het taalgebruik. Dat kan eenvoudiger. Ook is het belangrijk dat in een re-integratietraject duidelijkheid wordt gegeven over de mogelijkheden van de re-integratie. Zodat de wensen en verwachtingen van de klant overeenkomen met de mogelijkheden die de klantmanager kan bieden.

Koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)


ChristenUnie-wethouder Koops van Werk & Inkomen: “Klanten met een bijstandsuitkering zijn verplicht om werk te zoeken of een re-integratietraject te volgen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WWB. Het is belangrijk, dat WWB-klanten samen met de klantmanager een haalbaar re-integratietraject afspreken waarbij zij hun talenten inzetten en hun eigen krachten benutten. Ik vind dat de afdeling Werk & Inkomen met een rapportcijfer van 7,4 een behoorlijk goed resultaat heeft behaald.

Door goed te luisteren naar onze klanten willen wij de komende jaren hetzelfde resultaat of zelfs hoger behalen. Dat zal een uitdaging worden nu gemeenten vanaf 2012 minder geld van het rijk ontvangen voor re-integratie.”

Meer informatie

Het volledige onderzoeksrapport vindt u op www.amstelveen.nl  in de rubriek Werk – Inkomen – Uitkeringen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.