Bijgewerkt: 9 mei 2021

Waar een wil is, is een oplossing

Nieuws -> Sociaal

Bron: Conchita Willems
12-10-2009

Conchita Willems van het Buurtpersbureau Amstelveen heeft Jeanine de Koster, coördinatrice van Buurtbemiddeling Amstelveen en Uithoorn geïnterviewd:

Buurtbemiddeling blijkt een goed middel te zijn, om burenruzies op te lossen. In bijna tweederde van de gevallen die jaarlijks worden geregistreerd bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, waar buurbemiddeling bij is aangesloten, kwam door gesprekken een einde aan de onenigheid. De meeste klachten gaan over geluidsoverlast. Op de tweede plaats staan pesterijen. (ANP)

Je buurt kun je niet ontlopen.

Al is het maar omdat we allemaal wel eens buren horen in ons eigen huis. Met Jeanine de Koster praten over buurtbemiddeling in Amstelveen en Uithoorn is praten over overlast en veiligheidsgevoel. Zij werkt met een groep van ongeveer 25 enthousiaste vrijwilligers. Deze bemiddelen tussen buren, die in een vroeg stadium hun irritatie over geluidsoverlast, rommel, overhangende takken, huisdierenleed, vernielingen e.d. willen omzetten in een win-win oplossing. Door communicatie te verhelderen blijken vastgelopen situaties regelmatig tot een verbetering te leiden.

de Koster  Amstelveen
(Foto Conchita Willems - 2009)

Jeanine de Koster


Een buurtbemiddelaar creëert een positieve sfeer door de aandacht te verleggen van probleem naar oplossing. Jeanine vertelt enthousiast over haar organisatie Buurtbemiddeling, die is aangesloten bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dit is een landelijke organisatie die zich richt op het verbeteren van het veiligheidsgevoel van burgers. Zij is de coördinatrice van de buurtbemiddelaars, die werken in Amstelveen en Uithoorn.

De bemiddelaar ondersteunt buren in het vinden van een eigen oplossing en het maken van afspraken. Na aanmelding van een conflict bij Jeanine, voert een tweetal bemiddelaars gesprekken met beide partijen. De wil om tot een oplossing te komen, is heel belangrijk. Als beide partijen instemmen met bemiddeling, volgt een gesprek op een neutrale plek, zoals het wijkgebouw. Beide partijen krijgen dan de gelegenheid hun verhaal aan elkaar te vertellen en te zoeken naar oplossingen. De bemiddelaars zijn speciaal getraind om onbevooroordeeld te luisteren, om respectvol met allerlei mensen om te gaan in vaak emotionele situaties en om steeds weer de juiste toon vinden.

Buren, conflicten en leefkwaliteit

Naar aanleiding van de conflicten die aan de orde komen in het bemiddelingsgesprek werken de bemiddelaars eraan om beide partijen te motiveren en te stimuleren eigen uitgangspunten en die van de ander te beluisteren. De invloed van buren en buurtsfeer op het geluksgevoel van mensen is groter dan men denkt. Rondom je ligt je eigen buurt. Het gaat om een thuisgevoel en een veiligheidservaring. Het mooie is dat wij allemaal buren van iemand zijn en dus ook kunnen bijdragen aan dit gevoel om jezelf te kunnen zijn en rust te ervaren in je eigen huis. Als je overlast ervaart en je irriteert je zonder dat er iets aan gedaan wordt, wordt de tolerantiegrens lager en gaat onbegrip heersen. Je hoeft geen dikke vrienden te worden met iedereen. Wel is het belangrijk dat je thuis komt als je je straat in loopt. Ieder op de eigen manier met de sociale contacten die men zelf kiest.

Ideeën van elkaar horen om tegemoet te komen aan de oplossing

Met praten en uitleg kan er begrip komen en is de drempel lager om samen afspraken te maken die effectief zijn. Dit klinkt nogal eenvoudig, maar het vraagt een inspanning van alle betrokkenen. De bemiddelaars begeleiden het gesprek met een open instelling en zorgen voor de rust en het overzicht. Zij zijn altijd onpartijdig, zij spelen niet voor rechter en vellen ook geen oordeel. Zij treden beide partijen met respect tegemoet met als doel hen samen tot een oplossing te laten komen. Een aanvaardbare oplossing voor beide partijen wordt gevonden door het beluisteren van elkaars ideeën.

Wordt een buurt socialer door buurtbemiddeling?

In eerste instantie gaat het erom dat de communicatie tussen buren weer op gang komt. Het proces is erop gericht dat er ook handvatten geboden worden om zelf onderling problemen in de toekomst op te lossen. Dus er is communicatieherstel op buurtniveau. Ruziesfeer neemt af, sociale saamhorigheid neemt toe. Het bevordert dus de leefbaarheid in wijken en de persoonlijke beleving van de wijk.

Heb je tips voor de lezer die overlast ervaart in de buurt?

U ervaart irritatie. Wacht niet te lang met het ondernemen van actie, omdat anders uw boosheid de communicatie steeds moeilijker voor u maakt. Probeer emoties onder controle te houden: tel tot 10 en overdenk wat u wilt zeggen. Geef aan wat stoort, wees daar duidelijk in. Houd het feitelijk: de wasmachine ’s nachts kunt u horen en daardoor kunt u niet slapen. De hond blaft veel als er niemand thuis is en uw dreumes kan daardoor het middagslaapje niet doen. Geef ruimte voor de ander om te reageren. Heb de bedoeling: Hoe kunnen we dit oplossen?

Niet aanvallend praten, rustig blijven

Als iemand bij u komt klagen: Ook rustig blijven. Luister waar de ander precies last van heeft en waarom. Laat het gevoel dat u wordt aangevallen, niet toe. Ook weer de bedoeling: Hoe kunnen we dit oplossen. Zie het als een probleem dat besproken kan worden en met elkaars inbreng opgelost kan worden of afspraken maken.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

De werkwijze is als volgt: een klacht komt binnen bij het bureau; die klacht kan ook via de buurtregisseur of de woonconsulent komen. Buurtbemiddelaars voeren dan een gesprek met beide partijen. Buurtbemiddelaars begeleiden vervolgens een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek. Nadien wordt er contact opgenomen om te horen hoe het gaat.

Wilt u zelf buurtbemiddelaar worden? U ontvangt een korte cursus, gegeven in een paar weekenden en bemiddelt daarna met een collega in conflicten tussen buren. Jeanine de Koster is te vinden bij Buurtbemiddeling Amstelveen en Uithoorn, Vita welzijn en advies, Dr. Willem Dreesweg 2, 1185 VB  Amstelveen, tel: 020-5430430, E-mail: [email protected]Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.