Bijgewerkt: 18 mei 2024

'Wat doe JIJ bij brand?' in Amstelveen

Nieuws -> Brandweer

Bron: Gemeente Amstelveen / Brandweer Amsterdam-Amstelland
01-10-2012

Laat je niet door brand verassen, schaf een rookmelder aan

Burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen plaatste op maandagochtend 1 oktober 2012 om een rookmelder in de woning van Amstelvener, de heer Smit. Hij deed dit samen met de brandweer en een vrijwilliger van de Stichting Belklus.

Hiermee werd de aftrap gegeven van het project, dat rookmelders gratis beschikbaar stelt aan Amstelveense senioren en gehandicapten. Tevens was het de start van de Brandpreventieweken in Amstelveen.

De gemeente Amstelveen werkt samen met Brandweer Amsterdam-Amstelland en de stichting Belklus om een rookmelder gratis te monteren bij senioren en gehandicapten. Gedurende de Brandpreventieweken vinden er meer activiteiten plaats.

rookmelder Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Burgemeester Jan van Zanen op de ladder bevestigt de rookmelder op het plafond en daarbij volgt hij de instructies van Sargon Gewargis, kazernemanager Brandweer Amstelveen. De heer Smit, de bewoner van de woning , kijkt aandachtig naar de actie van de burgemeester.


Zo vindt er educatie over brandveiligheid plaats op basisscholen, en is er op de brandweerkazerne in Amstelveen de startbijeenkomst voor de pilot ‘brandveiligheid in de zorg’ van het Keizer Karel College.

Tevens is er op dinsdag 16 oktober 2012 een bijeenkomst over zelfredzaamheid op de brandweerkazerne. Deelnemers horen daar, wat ze kunnen doen ter voorkoming van brand in hun eigen woning.

De Nationale Brandpreventieweken zijn een initiatief van de Nederlandse Brandwonden Stichting, de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding), het NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid) en Consument en Veiligheid.

Verwachte toename branddoden treft vooral zelfstandig wonende ouderen: 2030: toename 80% aantal doden onder ouderen en 19% toename totaal aantal doden

Door de vergrijzing, een hogere levensverwachting en de trend om langer zelfstandig te blijven wonen, zal het aantal ouderen dat overlijdt door brand flink toenemen. Dit concludeert René Hagen, lector Brandpreventie: ‘Als we nu geen actie ondernemen, zal in 2030 bijna 50% van alle doden door woningbrand boven de 65 jaar zijn.' Daarom richten de Brandweer en de Brandwonden Stichting zich vanaf vandaag op senioren met de campagne ‘Wat doe JIJ bij brand?'

Ouderen lopen een groter risico een woningbrand niet te overleven. Vergeleken met mensen onder de 65 jaar, is de overlijdenskans 2,6 keer zo groot. ‘Op dit moment kennen wij gemiddeld 48 doden per jaar door woningbranden, waarvan 31% 65 jaar, of ouder is.

rookmelder Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Deze rookmelder is in ieder geval vandaag is in bedrijf gesteld. In Amstelveen waren er tot nu toe 50 aanmeldingen om een gratis rookmelder te plaatsen


Bij ongewijzigd beleid (en uitgaande van ongewijzigd bevolkingsaantal) verwacht ik in 2030, dat dit stijgt naar 47%. Dit is een toename van 80% van het aantal doden onder ouderen en een toename van 19% op het totaal aantal doden bij woningbranden,' aldus René Hagen, lector Brandpreventie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken.

Met de landelijke publiekscampagne ‘Wat doe JIJ bij brand?' proberen we deze toename te verkleinen. Brandweerprofessionals vanuit 25 veiligheidsregio's werken samen met de Brandwonden Stichting aan brandveiligheidsbewustzijn om zo branddoden en gewonden te voorkomen. Daarnaast worden de eerste stappen gezet om duizenden vrijwilligers te trainen en in te zetten om rookmelders op te hangen bij mensen die dat niet zelf kunnen.

De hele maand worden Nederlanders - en dan met name senioren - geconfronteerd met de vraag ‘Wat doe JIJ bij brand?'. De gezamenlijke campagne van de Brandweer en de Brandwonden Stichting moet mensen aan het denken zetten, maar vooral aansporen tot actie. Beperk de risico's op brand in huis, maar weet ook wat je moet doen als er brand is.

Via www.watdoejijbijbrand.nl  test je, of je een brand in jouw huis overleeft. Lokale acties van brandweerkorpsen zoals een rookcontainer waarin je een brand beleeft, brandveiligheidschecks bij mensen thuis, of samenwerkingsverbanden met thuiszorgorganisaties gecombineerd met de landelijke slagkracht van de Brandwonden Stichting zorgen er samen voor dat in oktober niemand aan de vraag kan ontsnappen. Dit alles om de verwachte toename van het aantal branddoden te verkleinen.

Een klein vlammetje is binnen drie minuten veranderd in een alles verslindende woningbrand. De hitte en giftige gassen die vrijkomen, zorgen ervoor, dat je het simpelweg niet overleeft als je de brand te laat, of helemaal niet opmerkt. Zonder werkende rookmelder ben je bij een woningbrand dus kansloos. Senioren en mensen die, om wat voor reden dan ook, zelf geen rookmelder kunnen plaatsen, kunnen de hulp inroepen van het Rookmelderteam.

Dit team van vrijwilligers, geworven door de Brandwonden Stichting en getraind door de Brandweer, hangt rookmelders op bij mensen die dat niet zelf kunnen. Duizenden mensen hebben zich inmiddels aangemeld. Zij gaan binnenkort op pad om rookmelder(s) op te hangen en uit te leggen hoe je brandveilig(er) woont. Mensen die graag een rookmelder geplaatst willen krijgen, melden zich aan via www.brandwondenstichting.nl/hulpgevraagd .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.