Bijgewerkt: 24 juli 2024

Wat doe je, als in Amstelveen een noodsituatie ontstaat?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-03-2010

Op maandag 15 maart 2010 heeft de aftrap van de campagne 'Wat doe je?' plaatsgevonden in het raadhuis van Amstelveen. De campagne is onderdeel van het proefproject zelfredzaamheid dat in de Amstelveense wijken Groenelaan en Uilenstede wordt gehouden.

‘Wat doe je?’ is een lokale doorvertaling van het landelijke Denk Vooruit. De resultaten van deze campagne worden gebruikt voor een advies aan het veiligheidsbestuur van de regio Amsterdam-Amstelland en de minister van Binnenlandse Zaken.

In Amstelveen hebben we veel goed voor elkaar. Toch kan er van alles gebeuren. Ook hier in onze gemeente. Weet u wat u moet doen als zich een noodsituatie voordoet? Helaas kunnen hulpdiensten niet direct helpen. En dus bent u in eerste instantie op uzelf en elkaar aangewezen.

Wat doe je Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Screenshot van de website 'Wat doe je?'


Onderzoek geeft aan, dat ruim 60% van de Amstelveners meer wil weten over wat zij zelf kunnen doen in geval van nood. Alle reden voor de gemeente om daar samen met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wat aan te doen. Is dat nodig? Ja. Want iedereen kan te maken krijgen met een noodsituatie.

In Amstelveen is de brandweer in 2008 bijvoorbeeld 715 keer uitgerukt voor een brand. Dat is bijna twee keer per dag. Het kan zijn, dat de stroom voor langere tijd uitvalt.Of kunt te maken krijgen met iemand, die zich ernstig verslikt of misschien wel met een gaslek. Het is verstandig om u op dit soort situaties voor te bereiden.

‘Wat doe je?’ is een buurtgerichte publiekscampagne die als doel heeft mensen te stimuleren bewust te worden van de veiligheid in huis en in de omgeving. Bij noodsituaties komen de hulpdiensten zo snel mogelijk, maar mensen zijn in de eerste minuten in eerste instantie op zichzelf en anderen aangewezen. Het is daarom belangrijk dat mensen voldoende kennis en vaardigheden hebben om zichzelf en anderen te kunnen redden. Ook een uitgebreid netwerk in de buurt is van belang.

“De ervaring leert dat veel mensen helpen in noodsituaties. Hoe meer mensen weten wat zij op dat soort momenten moeten doen, hoe beter zij hulp kunnen bieden tot de hulpdiensten komen. En - als het een groot incident betreft - de hulpdiensten bijstaan. Als we dit potentieel onder burgers beter benutten en zelfs versterken, kunnen we de veiligheid vergroten. De pilot onderzoekt wat de beste manier is om dit te doen”, aldus burgemeester Jan van Zanen.

Onderdeel van het project is de website www.watdoeje.nl waarop praktische tips, informatie over risico’s in Amstelveen en trainingen worden gegeven. Tevens worden er oefeningen georganiseerd. Verder worden in de wijken Groenelaan en Uilenstede speciale buurtbijeenkomsten gehouden die in samenwerking met VBU Uilenstede en het wijkplatform Groenelaan worden georganiseerd.

Hier kunnen bewoners met elkaar en met professionals in gesprek gaan over de risico’s die in de wijken bestaan en hoe zij zich hierop voor kunnen bereiden. Bij deze bijeenkomsten, op woensdag 31 maart 2010 in de Bolder in Groenelaan 16-18 uur en op maandag 12 april 2010 tussen 19.30-21.30 uur in Café Uilenstede, zijn onder meer de brandweer, politie en het Rode Kruis aanwezig. Alle bewoners in Groenelaan en Uilenstede ontvangen binnenkort een pakje met informatie per post over het project.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.