Bijgewerkt: 23 juni 2024

Wat gebeurt er na de Europese verkiezingen?

Nieuws -> EU

Bron: Europees Parlement
01-06-2024

Tussen 6 en 9 juni 2024 zullen de Europeanen stemmen om hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement te kiezen. De resultaten zullen bepalen hoe het nieuwe Parlement eruit zal zien en wie de nieuwe Europese Commissie zal leiden.

De nieuwe zittingsperiode zal beginnen met de hervatting van de werkzaamheden aan wetgevingsdossiers die in de zittingsperiode 2019-2024 nog niet waren afgerond. Zodra de nieuwe Commissie is gevormd, zal zij ook nieuwe wetgevingsvoorstellen gaan indienen die het Parlement in de gelegenheid zal stellen om te onderzoeken en te wijzigen.

Wat gebeurt er in de weken na de verkiezingen? In de weken na de verkiezingen zullen de nieuw gekozen leden van het Europees Parlement politieke fracties vormen op basis van gedeelde politieke overtuigingen. Elke fractie in het Parlement moet minimaal 23 EP-leden uit zeven EU-landen hebben.

Foto Amstelveen
(Bron EU Parlement - 2024)

Gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg

De Europese politieke partijen die aan de verkiezingen deelnemen, kunnen ervoor kiezen een eigen fractie in het Parlement te hebben of een gezamenlijke fractie te vormen met vertegenwoordigers van andere partijen. Groepen zullen bijeenkomen om over hun samenstelling te beslissen vóór de eerste nieuwe plenaire vergadering die op 16 juli begint.

Vorming van het nieuwe parlement. Tijdens deze eerste plenaire zitting zullen de EP-leden hun nieuwe voorzitter, vice-presidenten en quaestoren (gekozen publieke vertegenwoordigers) kiezen, en beslissen over het aantal EP-leden dat in elke parlementaire commissie zal zitten. Na de constituerende plenaire vergadering zullen de commissies hun eerste vergaderingen houden om hun respectieve voorzitters en vice-voorzitters te kiezen.

Wanneer hervat het Europees Parlement zijn werkzaamheden? De nieuwe zittingsperiode gaat officieel van start op 16 juli 2024, de eerste dag van de eerste plenaire zitting van het nieuwe Parlement. De belangrijkste taken van het Parlement zijn het aannemen van wetgeving, het beslissen over de EU-begroting en het ter verantwoording roepen van andere EU-organen. Het nieuwe parlement zal moeten beslissen wat er moet gebeuren met dossiers die vóór de verkiezingen nog niet zijn afgerond. Deze dossiers betreffen onder meer de bestrijding van corruptie, AI-aansprakelijkheid, de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen, het vervoer van dieren en het welzijn van katten en honden. De Commissie zal beginnen met het voorstellen van nieuwe wetgevingsdossiers zodra deze er zijn.

Samenstelling van de Europese Commissie. Later dit jaar zullen de leden van het Europees Parlement stemmen om de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te kiezen, voorgedragen door de leiders van de EU-landen. Het Parlement zal de voorzitter van de Commissie bij absolute meerderheid kiezen door middel van een geheime stemming.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2024)

Europees Parlementsverkiezing bord voor het Cobra Museum op 11 mei 2024

Als de kandidaat niet de vereiste meerderheid behaalt, zullen de leiders van de EU binnen een maand een nieuwe kandidaat moeten voorstellen en zal het Parlement over de nieuwe kandidaat stemmen. De nieuw benoemde voorzitter van de Commissie en de EU-landen zullen vervolgens kandidaten voor nieuwe commissarissen voorstellen. Het Parlement zal hoorzittingen organiseren met de kandidaat-commissaris, zodat leden van het Europees Parlement van de relevante parlementaire commissies de geschiktheid van kandidaten voor hun voorgestelde portefeuilles kunnen beoordelen. Het proces in het Parlement zal eindigen met een plenaire stemming, die naar verwachting in het najaar zal plaatsvinden, waarbij de leden van het Europees Parlement zullen moeten beslissen of zij de samenstelling van de Commissie als geheel goedkeuren.

Europese Raad. De nieuwe voorzitter van de Europese Raad wordt met gekwalificeerde meerderheid gekozen door zijn leden, de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen, en zou op 1 december 2024 in functie moeten treden.

Hoe kan ik stemmen bij de Europese verkiezingen? Democratie is niet iets dat als vanzelfsprekend moet worden beschouwd. Vorige generaties vochten voor democratie en vrijheid van denken. Het is nu onze plicht om het te behouden en te versterken, onder meer door te stemmen bij de Europese verkiezingen. Om alle nuttige details over stemmen in uw land te vinden, bezoekt u onze verkiezingswebsite en kiest u uw land en voorkeurstaal.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.