Bijgewerkt: 12 juni 2024

Wat is er toch mis met de kerk?

Nieuws -> Kerk

Bron: Tom Buitendijk
15-04-2010

Gespreksavond rond thema: wat is er toch mis met de kerk?

Berichten over sexueel misbruik, weigering van de hostie aan homofielen, liederen die misschien niet gezongen mogen worden: de Rooms Katholieke kerk komt de laatste tijd bepaald niet positief in het nieuws. De reacties van de officiële zijde van de kerk op alle verhalen zijn op z’n minst onhandig te noemen.

Veel katholieke gelovigen in de regio Amstelland vragen zich af, of er iets mis is met de kerk. Is dat zo? Is er iets fundamenteel mis, of gaat het om, ongetwijfeld, zeer verwerpelijke incidenten? Blijft de kerk, ondanks alles, de geloofsgemeenschap waar naastenliefde wordt gepreekt, waar zieken worden getroost, waar met woord en daad aan solidariteit met armen en verdrukten wordt gewerkt?

Brandsmakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

De Titus Brandsma kerk in Amstelveen


De R. K. regio Amstelland organiseert op maandagavond 3 mei 2010 om 20.00 in de Titus Brandsma kerk (Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen) een gespreksavond voor belangstellenden rondom het thema:

Wat is er toch mis met de kerk?

Een avond, die waarschijnlijk meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Maar met de bedoeling om naar elkaar te luisteren. En misschien komt er wel een begin van een antwoord op de vraag, of de kerk nog iets te zeggen heeft in de moderne, seculiere wereld waar ‘geloven’ niet vanzelfsprekend is, en soms zelfs zeer afkeurenswaardig gevonden wordt.<br>

Tom Buitendijk, pastor Titus Brandsma parochieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.