Bijgewerkt: 25 mei 2024

Wat is nu nog eigenlijk het belang?

Nieuws -> Informatief

Bron: Ger Loogman
04-06-2011

Voorzieningenrechter woensdag 1 juni 2011

Tijdens de rechtszitting inzake de voorlopige voorziening rond de bouwwerken van Golfcentrum Amsteldijk vroeg de rechter na de partijen gehoord te hebben expliciet aan Beschermers Amstelland : ˈWat is nu nog eigenlijk het belang?ˈ

Deze vraag was bepalend na de eerste pleitnota’s gehoord te hebben van de advocaten van de Stichting Beschermers Amstelland, de gemeente Amstelveen en de belanghebbende Loogman. Uit deze pleitnota’s, waarin onder andere de huidige status werd geschetst van het aanlegen en bouw van de golfbaan bleek, dat het hele project onomkeerbaar is geworden.

Een groot deel van de aangevochten bouwwerken zijn er al, of zijn bijna voltooid. Tevens kwam opnieuw vast te staan, dat voor het aanleg van de golfbaan géén vergunning nodig is. Ook werd bevestigd, dat de aanleg ondertussen zover is gevorderd, dat een deel van het golfcentrum in oktober reeds geopend zal worden.

De advocaat van Loogman verwoorde de gang naar de Raad van State van de Stichting als volgt: ˈIk proef uit het betoog van Mr Hamer, dat de stichting om een principieel oordeel vraagt. Daar is het recht niet voor, er moet een reëel belang zijn, dat is er niet , gelet op de eerdere uitspraken en de voortgang in de aanleg.ˈ

golfballen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Heel veel golfballen


De stichting merkt tevens op, dat Loogman onrechtmatig bezig is geweest. Waarop de rechter opmerkt: “Daar is wel wat meer voor nodig.” Verder kwam tijdens de rechtszaak een brief van Gedeputeerde Staten ter tafel, waarin werd gemeld, dat de provincie Noord Holland voornemens is de zaak verder te laten rusten.

Ook Kees van Tilburg van Beschermers Amsteland kreeg het woord. Nog tijdens zijn uitleg over, waarom hij tegen de aanleg van ‘de golfbaan’ is, onderbreekt de rechter hem: “Dat u tegen de golfbaan bent is mij wel duidelijk, ik heb dat in zo’n dik dossier zelf kunnen lezen”. (wijst daarbij naar de ca 40 cm hoge stapel dossiers ).

Loogman eindigt met: “Ik vind het zeer betreurenswaardig, dat het bestuur van de Stichting totaal geen reactie heeft gegeven op het aanbod van afgelopen maart om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te komen en dat we nu opnieuw voor de rechter staan “.

Gelet op de vragen en opmerkingen van de rechter, ook bij het bekijken van de meest recente foto’s, gaf de rechter blijk van het feit, dat zij een duidelijk beeld heeft van deze zaak. De uitspraak is binnen 14 dagen te verwachten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.