Bijgewerkt: 5 december 2022

Water De Poel verbeterd

Nieuws -> Natuur

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
04-01-2008

De gemeente wil het huidige gebruik van De Poel voor recreatievaart indien mogelijk continueren. De Poel heeft bij het hoogheemraadschap van Rijnland een dermate hoge prioriteit dat de waterkwaliteit voor 2015 zal zijn verbeterd. Het college heeft met tevredenheid op dit bericht gereageerd. Het hoogheemraadschap stelt een aantal maatregelen voor.

Het hydrologisch isoleren van De Poel heeft tot doel de hoeveelheid aanvoerwater (gebiedsvreemd water) te minimaliseren. Door een peilverruiming wordt het inlaten van boezemwater beperkt tot handhaving van een minimum peil. Het doorzicht van het water zal toenemen. De zwevende stof zal verminderen.

Zeilboten op de poel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

De zeilboten van de WaterSport vereniging Amstelveen (WSA) op de Amstelveense Poel


De onderste (zuidelijke) helft van De Poel zal worden verdiept, waardoor de helderheid van het water toeneemt. Zwevende stof zakt in de diepere gedeelten weg. De noordelijke een oostelijke oever worden natuurvriendelijk aangelegd waardoor een grotere diversiteit aan waterplanten, macro-planten en vissen kan ontstaan.

Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers wil de gemeente de consequenties bezien. „Het huidige gebruik van De Poel voor recreatievaart wensen wij indien mogelijk te continueren. Bij hydrologische isolatie wordt de doorvaart beperkt. Dit ongemak zouden we graag beperken." Ook wil de gemeente middels baggeren de hoofdwatergangen op orde krijgen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.