Bijgewerkt: 25 juni 2024

Waterplan Amstelveen zorgt voor schoner water

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
01-07-2008

Op donderdag 26 juni 2008 gaven mevrouw Marion Di Bucchianico, lid van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en wethouder Jan-Willem Groot van Milieubeleid het officiële startsein voor de uitvoering van het Stedelijk Waterplan Amstelveen 2008-2015 in de gemeentewerf aan Escapade 2.

Na de toespraak van mevrouw Di Bucchianico gaf Herman Berends van de gemeente Amstelveen een presentatie over de toekomstige werkzaamheden en werd uitvoerig over de grondwater problematiek gesproken.

Na de presentatie ging het gezelschap naar een sloot in de buurt, waar een baggermachine stond, om de werkzaamheden te illustreren. Wethouder Groot en mevrouw Di Bucchianico klommen in de cabine van de wagen en na een korte instructie van de machinist werd modder uit de sloot gehaald en in een grote laadbak geloosd.

Waterplan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Jan-Willem Groot tijdens het baggeren


Na deze moddershow gingen de bewindslieden terug naar de gemeentewerf om daar de overeenkomst te tekenen. In het document staat: “….Het waterplan levert een bijdrage aan door partijen gewenste integratie van het water-, milieu- en ruimtelijke ordeningsbeleid. In het waterplan is de integratie vertaald in een gebiedsspecifieke visie op het realiseren van doelstellingen, inrichting, beheer en onderhoud van het watersysteem”.

Waterplan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De baggerwerkzaamheden in de sloot


Waterplan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De toeschouwers van de baggershow


Waterplan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Jan-Willem Groot en mevrouw Di Bucchianico na het baggeren


In september 2008 starten de werkzaamheden in Amstelveen-Noord. Het baggeren zorgt voor een betere waterkwaliteit en resulteert straks in helderder en schoner water, betere oevers en gunstigere leefomstandigheden voor flora en fauna.

Waterplan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Mevrouw Di Bucchianico en wethouder Jan-Willem Groot ondertekenen de overeenkomst


In het Stedelijk Waterplan 2008-2015 zijn verschillende maatregelen opgenomen om de kwaliteit van het water in Amstelveen te verbeteren en de kwantiteit beter te beheersen. Voor de Poel en delen van Amstelveen die niet onder AGV vallen geldt een aparte benadering.

De werkzaamheden kosten totaal ongeveer 2.8 miljoen euro.

Lees verder: Stedelijk Waterplan Amstelveen (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.