Bijgewerkt: 26 juni 2022

Webpagina Bomen op Boomfeestdag gelanceerd in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-03-2019

Floor Gordon (D66) wethouder Natuur- en Milieueducatie lanceerde op 13 maart 2019 tijdens de Nationale Boomfeestdag de nieuwe webpagina Bomen van de gemeente Amstelveen. De 31.000 bomen die als een rode draad door de stad lopen zijn van groot belang voor de leefbaarheid. Met de website laat de gemeente zien wat zij doet om het groene karakter van Amstelveen te behouden. Maar ook dat het in bepaalde gevallen onvermijdelijk is om bomen te kappen. Het streven is om voor iedere gekapte boom een nieuwe terug te planten. Net zoals in het Amsterdamse Bos is gedaan met basisschoolleerlingen uit Amstelveen en Amsterdam.

In heel Nederland plantten kinderen ruim 200.000 bomen ofwel 80 voetbalvelden vol. In het Amsterdamse Bos waren kinderen aanwezig uit groep 6 van de Amstelveense basisschool De Schakel en de Olympiaschool uit Amsterdam. Samen met wethouders Gordon en Laurens Ivens (SP) wethouder Groen  uit Amsterdam hebben zij zes bomen geplant. Elk jaar vieren beide gemeenten samen Boomfeestdag in het Amsterdamse Bos.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2019)

Vlnr.: Wethouder Laurens Ivens (SP) vanuit Amsterdam en wethouder Floor Gordon uit Amstelveen planten de bomen met de scholieren in het Amsterdamse Bos op 13 maart 2019 op Boomfeestdag


Het doel van deze dag is om elk kind in zijn of haar basisschooltijd minimaal één eigen boom te laten planten onder het motto ‘Ieder kind een boom’. 'Het is zo belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren hoe waardevol bomen en de natuur zijn voor onze leefomgeving. Als zij eenmaal enthousiast hierover zijn gemaakt, brengen zij deze kennis weer over op anderen. Nu en in de toekomst. Je ziet dat ook kinderen een stem willen in de discussie over het klimaat. Ik vind het geweldig dat vandaag op Boomfeestdag de Kinderklimaattafel plaatsvindt, waarbij zij in gesprek gaan met politici en het bedrijfsleven over hun ideeën voor een betere wereld. Kinderen zijn de toekomst. Zij moeten zich straks inzetten voor een duurzame samenleving.' - zegt wethouder Gordon.

Wethouder Gordon lanceerde ook de webpagina www.amstelveen.nl/bomen. Hierop komt alle informatie over bomen samen. Dit idee is mede ontstaan door de motie Bomenkap in Beeld die eind vorig jaar is aangenomen door de gemeenteraad. 'De motie maakt duidelijk hoe belangrijk het is de bewoners goed te informeren over wat wij doen. Bomen zorgen voor emotie. En dat is terecht. Bomen zijn een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Het is daarom belangrijk transparant en tijdig te informeren over het onderhoud, kappen en aanplanten van gemeentelijke bomen. Wanneer bomen een gevaar vormen voor de veiligheid is bomenkap noodzakelijk. Ook bij bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur is dit soms onvermijdelijk. We hanteren het principe ‘groen voor groen’ en doen er alles aan om genoeg groen terug te brengen. Aandachtspunt daarbij is dat een boom onder de grond evenveel ruimte nodig heeft als boven de grond. Dit noemen we ‘de juiste boom op de juiste plek’.' -aldus Floor Gordon.

Vanaf dit jaar wordt bij de aankondiging van projecten op de pagina’s van stedelijke ontwikkeling (www.amstelveen.nl/bouwprojecten) en werk in uitvoering (www.amstelveen.nl/werkinuitvoering) expliciet genoemd welke bomen worden behouden, waarom en welke bomen worden gekapt en hoeveel bomen we terug planten.

De Nationale Boomfeestdag (tot 1980 ook Boomplantdag genoemd) wordt in Nederland jaarlijks gehouden op de tweede woensdag in maart. Deze dag in het voorjaar voor het behoud van bomen in de natuur werd voor het eerst in april 1957 in Nederland georganiseerd door het Landelijk Comité Boomplantdag (als onderdeel van Staatsbosbeheer), en in 1980 is voortgezet door de Stichting Nationale Boomfeestdag (waar sindsdien Staatsbosbeheer wordt gecommuniceerd als de moederorganisatie).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.