Bijgewerkt: 28 september 2021

Website 'Toegankelijk Amstelveen' gelanceerd in De Meent

Nieuws -> Informatief

Bron: Vrijwilligerscentrale Amstelland / Amstelveenweb
10-10-2013

Onder het motto 'Meer dan Welkom!' ging maandag 7 oktober 2013 de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid in Nederland van start. Overal in het land zijn er activiteiten die het belang van toegankelijkheid en klantvriendelijkheid benadrukken. De meeste activiteiten worden lokaal georganiseerd, maar ook steeds meer landelijke organisaties haken aan bij de Week, zoals de ANWB en de museumbranche.

toegankelijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Karin Leloux, coördinator Maatschappelijke Stage bij Vrijwilligerscentrale Amstelland, verwelkomt alle aanwezigen in De Meent en vertelt over de achtergronden van het ontstaan van de website


In samenwerking met OLGA (Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland ) en PGA (Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen - belangenorganisatie voor chronisch zieken en mensen met een beperking), gemeente Amstelveen en Vrijwilligerscentrale Amstelland is het project Toegankelijkheid gebouwen opgezet. Het Amstelveen College (afd. Havo/Vwo) werd daarna bereid gevonden om mee te doen in dit project en met 14 enthousiaste Maatschappelijke Stage-leerlingen.

Naast de leerlingen zijn er door de Vrijwilligerscentrale vrijwilligers geworven die het schouwen van de gebouwen hebben voortgezet. De resultaten van het schouwen zijn geplaatst op een nieuwe website, waar iedereen kan zien of een openbaar gebouw voor hem/haar toegankelijk is. De site werd gelanceerd op 10 oktober 2013 in wijkcentrum De Meent met een toespraak van Karin Leloux, coördinator Maatschappelijke Stage bij Vrijwilligerscentrale Amstelland en iedereen kreeg uitleg, ook over de achtergronden van de website.

toegankelijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Er kwamen ook een paar lokale politici naar De Meent, zoals van de OCA, de SP en BBA raads- en burgerleden


toegankelijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat (VVD): 'Voor onze gehandicapte mensen is het belangrijk dat ze weten, waar ze terechtkomen'. Hij bedankte voor de inzet van alle deelnemende organisaties


Na het officiële openingswoord door Herbert Raat, wethouder Financiën en Onderwijs van de gemeente Amstelveen, vertelde mevrouw Gerda Polman, belangenbehartiger voor mensen met een lichamelijke beperking, over haar vervelende ervaringen in een bioscoop.

toegankelijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De Meent is blijkbaar goed toegankelijk voor gehandicapten, want deze vrouw in de rolstoel kon gewoon binnenrijden, zonder problemen


toegankelijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De aanwezigen in de zaal volgen de toespraken


toegankelijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mevrouw Gerda Polman, belangenbehartiger voor mensen met een lichamelijke beperking, vertelt over haar minder gelukkige ervaringen als rolstoelgebruiker


toegankelijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Henk Nobel vice-voorzitter van Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland, vertelt over de noodzaak van dit soort type websites


toegankelijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Screenshot van de homepage van Toegankelijkamstelveen.nl. De site is gedeeltelijk functioneel, maar moet nog goed aangevuld worden met de gegevens die al zijn verzameld, maar nog niet verwerktHet idee van OLGA/ PGA om deze site op te zetten ondersteunt de gemeente Amstelveen daarom van harte. Deze site is een hulpmiddel en men kan snel zien, of een publiek gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor de mensen met een beperking. Deze gebouwen zijn namelijk gecheckt door vrijwilligers die hiervoor zijn opgeleid en meestal ook ervaringsdeskundig zijn.

Tevens zal de website voortdurend bijgewerkt worden met nieuwe gegevens en is bereikbaar via: www.toegankelijkamstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.