Bijgewerkt: 24 juni 2024

Week 21-2021 de 70 woorden door stadsdominee Werner Pieterse

Nieuws -> Kerk

Bron: Werner Pieterse
23-05-2021

'Wat de Geest zo allemaal zijn kan: raadselachtige aanwezigheid: ik ben er zelfs nu nog ('weggaan is een soort van blijven'); geheim van leven, adem, ziel; of iets als een moment: een plotseling opbloeien van inspiratie of geloof, niet herhaalbaar maar wel blijvend; dat wat je gegeven wordt en te denken geeft: kracht om te spreken; moed om te horen. Zoiets misschien en zoveel meer. Waar geen woorden voor zijn.' Zie Rutger Kopland: 'Weggaan' uit 'Geluk is gevaarlijk de mooiste gedichten van Rutger Kopland'

Foto Amstelveen
(Bron Pixabay - 2021)

Een mozaïek van Pinksteren, de gebeurtenis in Handelingen 2 toen de Heer Jezus zijn Geest zond en zijn discipelen in de tongen van de wereld liet spreken. Het Christelijke Hoogfeest van Pinksteren wordt gevierd op de 50de dag (de zevende zondag) na Paaszondag


Een paar woorden om even stil te staan in een snelle tijd. Ter inspiratie, om over te peinzen, om op te reageren, door te sturen, wat je wil. 70 woorden verschijnt onregelmatig, maar altijd op maandag. Eerdere edities zijn te vinden op: wernerpieterse.nl. Werner Pieterse is stadsdominee in Amstelveen en predikant in de Amstelveense Paaskerk. stadsdominee@wernerpieterse.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.