Bijgewerkt: 16 augustus 2022

Week 28-2016 stand van zaken huisvesten vergunninghouders in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-07-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken huisvesten vergunninghouders in Amstelveen week 28-2016:

Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeente is verantwoordelijk voor het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsstatus - vergunninghouders -  en zorgt daarvoor in overleg met de corporaties. Elk half jaar bepaalt het Rijk voor alle gemeenten het aantal vergunninghouders, dat de gemeente moet huisvesten.

In 2014 bood Amstelveen 78 vergunninghouders onderdak. In 2015 waren dat er 146, een flinke toename dus. De eerste helft van dit jaar bedraagt de taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders voor Amstelveen 103 mensen, voor de tweede helft zijn dat er 118. De totale opgave voor 2016 bedraagt daarmee 221 personen. Op dit moment zijn 62 mensen gehuisvest. Daarmee realiseert Amstelveen in het eerste half jaar van 2016 60% van het verplichte aantal te huisvesten vergunninghouders.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn


Er zijn verschillende redenen, dat de huisvesting van vergunninghouders in Amstelveen achterblijft op de taakstelling. Wij zijn daarvoor afhankelijk van het COA en van het aantal beschikbare woningen. Bovendien is het toewijzen van sociale huurwoningen veranderd, moet Amstelveen vaak onderdak vinden voor alleenstaanden en is het aanbod aan geschikte woningen voor deze doelgroep beperkt.

Toewijzing COA. Het COA heeft de eerste twee maanden van dit jaar 24 personen voor huisvesting voorgedragen. In de maanden maart t/m medio mei nog eens 66 mensen. Deze vergunninghouders koppelt woningcorporatie Eigen Haard zo snel mogelijk aan een woning. In de praktijk blijkt echter, dat het gemiddeld 12 weken duurt om woonruimte te vinden en de verhuizing te regelen. Feitelijke huisvesting vindt dus plaats in het tweede half jaar van 2016.

Passend toewijzen. Corporaties zijn vanaf dit jaar verplicht sociale huurwoningen passend toe te wijzen. Dat betekent, dat een alleenstaande met een inkomen onder de € 22.101 bruto per jaar alleen woningen met een huurprijs onder de € 586 toegewezen mag krijgen. Voor huishoudens bestaande uit minimaal 3 personen met hetzelfde inkomen, bedraagt de maximale huurprijs van de toe te wijzen woning € 628 per maand. Momenteel draagt het COA veel alleenstaande vergunninghouders voor huisvesting voor. Alleenstaanden moeten we huisvesten in goedkope, kleinere woningen, waarvan er weinig beschikbaar komen.

De verwachting is dat Amstelveen de achterstand weer kan inlopen door de huisvesting van grote gezinnen in de komende maanden. Daarnaast zal op termijn ook door gezinshereniging het aantal gehuisveste vergunninghouders toenemen. Vanwege de achterstand in de realisatie van de taakstelling en vanwege het belang van een snelle integratie van vergunninghouders zetten wij de komende maanden in op huis- vesting in de bestaande woningvoorraad van Eigen Haard en, indien mogelijk, andere (particuliere) woningeigenaren. Wij gaan daarover met corporaties en andere woningeigenaren in overleg. Daarmee verwachten wij aan het eind van het jaar de taakstelling van het Rijk voor het huisvesten van vergunninghouders te kunnen realiseren.

Eind van dit jaar zullen wij u opnieuw informeren over de stand van zaken rond de huisvesting van vergunninghouders. Dan kunnen we de balans opmaken en beoordelen, of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder Wonen en   Jeroen Brandes wethouder WelzijnAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.