Bijgewerkt: 1 februari 2023

Week van de Alfabetisering 2017 bij de Bibliotheek Amstelland

Nieuws -> Informatief

Bron: Bibliotheek Amstelland/Amstelveenweb/St. Lezen & Schrijven
06-09-2017

Op 4 september 2017 opende H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden samen met minister Bussemaker de jaarlijkse Week van de Alfabetisering (4 t/m 10 september). Ter gelegenheid van de week publiceert Stichting Lezen & Schrijven nieuwe onderzoekscijfers die laten zien, dat 66% van de Nederlanders niemand in hun omgeving kent die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of computeren.

Ook het totaal aantal laaggeletterden wordt onderschat. Desondanks willen ruim 4,7 miljoen Nederlanders zich actief inzetten om laaggeletterdheid te bestrijden. Prinses Laurentien introduceerde daarom samen met Jet Bussemaker minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de allereerste Goede Daden Winkel van Nederland: een ludieke actie om het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken en een breed publiek op te roepen te helpen met een ‘goede daad’ tegen laaggeletterdheid.

Foto Amstelveen
(Foto Max Kneefel - 2017)

Prinses Laurentien introduceerde op 4 september 2017 samen met Jet Bussemaker minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de allereerste Goede Daden Winkel van Nederland: een ludieke actie om het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken en een breed publiek op te roepen te helpen met een 'goede daad' voor laaggeletterdheid. Taalambassadeurs en ex-laaggeletterden Ben van Dijk en Jasper Harmes ondersteunden haar


Alles begint met taal. Lezen, schrijven, luisteren en spreken, het zijn vaardigheden die onmisbaar zijn in het dagelijks leven. Ken je de taal, dan doe je mee. Er zijn nog veel volwassenen die daar hulp bij kunnen gebruiken. Tijdens de Week van de Alfabetisering (4 t/m 10 september 2017) brengen we het belang van het verwerven van taalvaardigheden onder de aandacht.

Laaggeletterdheid vs analfabetisme. Analfabeten kunnen helemaal niet lezen, of schrijven. Laaggeletterden hebben problemen met het verwerken van alle soorten informatie en hebben daardoor moeite met alledaagse dingen, die geletterde mensen als vanzelfsprekend beschouwen. Het is aantoonbaar bewezen dat om een tekst goed te kunnen begrijpen, iemand 90%-95% van de woorden in een zin moet begrijpen. 2,5 miljoen Nederlanders (volgens de Algemene Rekenkamer) hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. 1,3 miljoen mensen zijn laaggeletterd. Dat komt neer op 18% van de beroepsbevolking!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Frans Huissen directeur van de Vrijwilligerscentrale Amstelland en lid van de bestuursgroep van het Taalhuis verwelkomt de vele aanwezigen in Bibliotheek Amstelland te Amstelveen op het Stadsplein


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Daphne Janson directeur van Bibliotheek Amstelland: 'Vandaag is de tijd voor een klein feestje, want wij vieren de start van het Taalcafé in Amstelveen, waar je de Nederlandse taal kan oefenen, maar ook met elkaar te praten, spelletjes doen, een kopje koffie drinken en nieuw mensen ontmoeten!'


Laaggeletterdheid komt voort uit combinatie van oorzaken gerelateerd aan de thuissituatie en sociale omgeving, onderwijs en individuele factoren. 65% van de laaggeletterden is van Nederlandse afkomst. De aanname, dat het alleen om nieuwkomers zou gaan, klopt dus niet. Taalzwakte en dyslexie leidt niet automatisch tot laaggeletterdheid, maar vergroot wel het risico erop. Wie een taal niet regelmatig gebruikt verleerd deze. Dit geldt ook voor schrijfvaardigheid. Er is onder laaggeletterden vaak last van schaamte, dat kan leiden tot een teruggetrokken leven, isolement, afhankelijkheid en sociaalpsychologische problemen. Veel laaggeletterden hebben een overlevingsstrategie ontwikkeld, die gebaseerd is op vermijding, ontkenning en compensatie. Wilt u hier meer over lezen? Bezoek dan de website www.lezenenschrijven.nl

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Veel mensen kwamen naar de opening van het Taalcafé in de Bibliotheek van Amstelveen


Het doel van de week van de alfabetisering is aandacht schenken aan het probleem van laaggeletterdheid en het onder de aandacht brengen van middelen om laaggeletterde mensen te helpen. Het thema van de Week van de Alfabetisering is dit jaar: een goede daad is het delen waard. Op dinsdagmiddag 5 september 2017 in Bibliotheek Amstelland op het Stadsplein van Amstelveen opende Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur en Onderwijs het Taalcafé Amstelveen. In het Taalcafé ontmoeten mensen elkaar in een gezellige en ontspannen sfeer, om onder begeleiding van taalvrijwilligers de Nederlandse taal te oefenen. Het Taalcafé is vanaf september 2017 iedere dinsdagmiddag te bezoeken van 13.30 tot 15.00 uur.

Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema waarover de bezoekers met elkaar in gesprek gaan. Op 8 september 2017, Wereldalfabetiseringsdag, opent Inge Ipenburg een grote 'Goede Daden Winkel' voor het winkelend publiek op het Promenadeplein in Zoetermeer. Ook elders in het land openen deze week ruim 40 Goede Daden Winkels.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs: 'De vele aanwezigen hier, zegt veel over de betrokkenheid van de vrijwilligers die zich inzetten voor mensen met hun taalontwikkeling. Er zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland die laaggeletterd zijn en hun aantal neemt steeds toe en een groot aantal van hen heeft moeite met de Nederlandse taal. Ze hebben moeilijkheden met rekenen en digitale vaardigheden. Het is heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Meer dan de helft van de laaggeletterden is gewoon een Nederlander die het moeilijk vindt om met de taal om te gaan'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Veel expats in Amstelveen worden ondanks hun eventueel hogere scholing beschouwd als laaggeletterden, aangezien ze geen, of gebrekkige kennis hebben van de Nederlandse taal


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Hélèn Homan, oud-onderwijzeres en vrijwilliger van het Taalcafé in Aalsmeer spreekt uit ervaring, want sinds februari 2017 er is een Taalcafé in de bibliotheek van Aalsmeer voor iedereen die beter Nederlands wil leren spreken. Het Taalcafé is gratis te bezoeken en aanmelden is niet nodig. Volgens haar zijn de meeste laaggeletterde Nederlanders wel vlotte sprekers en hebben vooral moeite met het correctschrijven in Nederlands. Deze mensen zijn meer gebaat met een taalcursus bij een ROC, dan bij een Taalcafé


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De aanwezigen volgen de interessante gesprekken


Het Taalcafé in Aalsmeer is iedere dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur geopend. Op de grote leestafel van de bibliotheek liggen taalspelletjes klaar, wie zin heeft in een praatje is van harte welkom. Volgens de schatting van de gemeenteambtenaren in Amstelveen wonen er 8900 laaggeletterden in deze plaats. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft laten zien dat laaggeletterdheid de Nederlandse maatschappij 556 miljoen euro per jaar kost, 227 miljoen aan extra gezondheidszorg, 26 miljoen aan extra werkloosheid en 144 miljoen aan te derven belasting. Volgens het ministerie van Onderwijs zijn er 1,3 miljoen volwassenen laaggeletterd in Nederland (2016). Maar dat betreft alleen mensen tussen 16 en 65 jaar die moeite hebben met de taal. De bewindspersonen laten 65-plussers en mensen die moeite hebben met rekenen buiten beschouwing.

Lees ook het rapport: Aanpak van laaggeletterdheid (2016) (pdf 35 pagina’s) van de Algemene Rekenkamer. Het onderzoek is gedaan naar het beleid in de periode 2006-2015 en er is ook gekeken naar de plannen voor de periode 2016-2018.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Met het werpen van een 'taal-dobbelsteen' opent wethouder Veeningen het Taalcafé Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

En eindelijk kan in het Taalcafé Amstelveen worden begonnen met de eerste bijeenkomst onder leiding van taaladviseur Barbara Meeuwig. Zij heeft jarenlang lesgegeven als docent Nederlands, zowel aan migranten die het Nederlands nog helemaal niet kennen, als ook aan mensen die bijvoorbeeld hun schrijfvaardigheden op het werk willen verbeteren


Foto Amstelveen
(Algemene Rekenkamer op basis van OESO 2013)

Kenmerken van laaggeletterden en laaggecijferden (peiljaar 2012)


Volgens het rapport hebben de mensen die moeite ondervinden met taal en rekenen een grote kans op achterstand in de maatschappij. Uit onderzoek blijkt dat de beheersing van deze kernvaardigheden samenhangt met de mate waarin iemand succesvol kan participeren op de arbeidsmarkt. Mensen zonder goede taal- en/of rekenvaardigheden zijn vaker werkloos, hebben een lager inkomen, hebben een slechtere gezondheid en zijn politiek en maatschappelijk minder actief dan mensen die wél reken- en taalvaardig zijn.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.