Bijgewerkt: 21 juli 2024

Weer 55.000 euro subsidie beschikbaar voor energiebesparende maatregelen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-10-2010

Voor het derde jaar op rij stelt de gemeente Amstelveen 55.000 euro subsidie beschikbaar voor energiebesparende maatregelen aan particuliere woningen. Woningeigenaren kunnen financiële steun krijgen, als zij investeren in isolatie of andere energievriendelijke verbeteringen aan hun woning.

Op deze manier helpt de gemeente huiseigenaren hun energiekosten te verlagen. Daarnaast dragen Amstelveense inwoners zo ook bij aan het verlagen van CO2. De nieuwe regeling loopt met terugwerkende kracht van 1 september 2010 tot 30 april 2011 of totdat het subsidieplafond is bereikt.

In deze derde regeling zijn 17 maatregelen benoemd, waarvoor woningeigenaren een bijdrage kunnen aanvragen. Het plaatsen van HR++ glas levert € 22 /m² op. Bij het na-isoleren van spouwmuren, dak of vloer geeft de gemeente € 4 /m². Voor na-isolatie van massieve muren zelfs € 22 /m². Als een woningeigenaar een zonneboiler plaatst dan kan hij rekenen op een bijdrage van € 215 /m² paneeloppervlak. Een totaal overzicht van de maatregelen, de (technische) voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.amstelveen.nl/energiebesparen.

JW Groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA)


Milieu- en energiewethouder Groot (CDA) vindt het voortzetten van de regelingen belangrijk: “Deze regeling staat in lijn met onze ambitie om energieneutrale regio te worden. Daarin willen we ook onze inwoners actief betrekken. Na het aflopen van de tweede subsidieregelingen bleef het animo voor subsidies op energiebesparende maatregelen onverminderd groot. Dit bewijst dat Amstelveners energiebewust bezig zijn en bereid zijn te investeren in klimaatverbetering”.

De nieuwe regeling is op een aantal punten aangescherpt. Alleen eigenaar-bewoners van Amstelveense woningen kunnen een subsidie aanvragen; eigenaren van bedrijfspanden of recreatiewoningen niet. Ook moeten de woningen opgeleverd zijn vóór 1 januari 2010. De isolatiesubsidie wordt niet gegeven voor woninguitbreidingen.

De regeling is mogelijk gemaakt door een subsidie van € 32.500 van de Provincie Noord-Holland. De gemeente stelt zelf de resterende € 22.500 ter beschikking vanuit het Energiebeleidsplan 2009-2012.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Download: Aanvraagformulier Subsidie Energiebesparende maatregelen (pdf, 35,9 kB)

Download: Installateursverklaring (pdf, 15,3 kB)

Download: Beleidsregel Amstelveen bespaart energie 2010 (pdf, 46,4 kB)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.