Bijgewerkt: 9 december 2022

Wees trots op de ouderenzorg

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO
22-09-2017

Bewoners in verpleeghuizen zijn in grote getale positief over hun leefomgeving, dat blijkt uit een nieuw rapport van het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP). 80 procent is positief; van de ondervraagden zegt 60 procent gelukkig te zijn en één op de tien zegt ongelukkig te zijn. De onderzoekers benadrukken, dat de kleine groep mensen die directe ervaringen hebben met de verpleeghuiszorg een veel positiever beeld hebben van de zorg dan de veel grotere groep Nederlanders die de verpleeghuiszorg alleen uit de media kent.

'Daar waarschuwen wij al langer voor. We zien veel geroeptoeter over incidenten in de zorg. Zo lijkt het, alsof de langdurige zorg slecht geregeld is. Onzin! Gelukkig blijkt, dat opnieuw uit dit onderzoek, dat de ervaren kwaliteit beter is dan het imago van de zorg', zo reageert Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. Eerder deze maand verscheen een ander SCP-rapport over de verpleeghuiszorg. 'Ook daarin bleek, dat de leefsituatie in verpleeghuizen veel beter is dan je op basis van de toon in media en politiek mag verwachten.' Lees het eerdere rapport van het SCP: 'Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen' (pdf 47 pagina’s).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Bewoners van het Verpleeghuis Groenelaan in Amstelveen tijdens een activiteit in juli 2016 in de grote zaal


Belangrijke taken voor familie en vrijwilligers. Wel wordt opnieuw duidelijk, dat er meer aandacht moet zijn voor de persoonlijke aandacht voor bewoners. Een veelgehoorde klacht van familieleden en personeel is, dat ze weinig tijd hebben voor persoonlijke aandacht voor bewoners. Hoewel vrijwel alle bewoners vinden, dat de verzorgenden hen serieus nemen, zegt drie op de tien bewoners, dat ze niemand hebben om dingen in vertrouwen mee te delen. Vier op de tien bewoners zegt, dat er geen tijd is om levensvragen te bespreken.

'Ook uit dit rapport blijkt, dat het van groot belang is om vrijwilligers en familie aan het huis te binden, om mensen zo prettig mogelijk te laten leven en naast zorg zoveel mogelijk activiteiten te kunnen aanbieden. Daarbij moet er goed gekeken worden naar het personeelsbestand. Door toch weer te investeren in verzorgenden en activiteitenbegeleiders kan de werkdruk bij het verplegend personeel ook omlaag, en ontstaat er meer ruimte voor persoonlijke aandacht.' Lees het nieuwe rapport van het SCP 'Gelukkig in een verpleeghuis' (pdf 65 pagina’s)

Autonomie en eigen regie. Negen van de tien bewoners heeft naar eigen zeggen voldoende privacy en acht van de tien mensen zegt over het algemeen zelf te kunnen beslissen wat ze doen op een dag. Waar dat niet kan ligt, dat vaak aan lichamelijke beperkingen. Door de bank genomen is een derde van de bewoners ouder dan 90 en vier op de vijf mensen hebben ernstige lichamelijke problemen. 'Je zult mij nooit horen zeggen, dat het leven in verpleeghuizen voor iedere bewoner leuk is. Mensen gaan naar een verpleeghuis, wanneer ze al ernstige gezondheidsproblemen hebben. Maar de kwaliteit van de Nederlandse ouderenzorg is goed. Dit SCP-rapport bevestigt dat.'

Populatie daalde, maar zal weer groeien. In Nederland wonen zo’n 117.000 mensen in een verpleeghuis. Een groot deel van hen is vrouw, ouder dan 80 en met ernstige beperkingen. De drempel om in een verpleeghuis te gaan wonen is de laatste jaren stevig verhoogd, waardoor het aantal mensen, dat er woont eerst sterk daalde en de populatie veranderde. Het verzorgingshuis verdween sinds 2015. Wanneer je naar de demografische ontwikkelingen kijkt zal het aantal verpleeghuisbewoners juist weer toenemen, naar 141.000 in 2025 (Actiz). Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.