Bijgewerkt: 30 juni 2022

Wegaanpassingen in Amstelveen vooruitlopend op verbreding A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-01-2017

De gemeente Amstelveen voert in samenwerking met Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland in 2017 en 2018 diverse werkzaamheden uit aan wegen en kruispunten in de stad. Dit om het verkeer soepel af te wikkelen tijdens de verbreding van de A9 van 2019 tot 2024/2026. Herbert Raat (VVD) wethouder A9 en Jeroen Brandes (PvdA) wethouder van Verkeer: “Voor onze bewoners en bedrijven is het belangrijk om de stad zo bereikbaar mogelijk te houden. Natuurlijk wordt het druk, daar ontkomen we niet aan, maar we doen er samen met onze partners alles aan om de overlast te beperken.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9


Als de toerit van de A9 bij de Keizer Karelweg richting Holendrecht ongeveer vier jaar afgesloten wordt, moeten er op een werkdag in de spits 900 auto’s per uur omgeleid worden en in het weekend 475. Daarnaast ligt de afrit vanuit Holendrecht er ongeveer twee jaar uit. Hier moeten 1000 auto’s per spitsuur op een werkdag en 650 in het weekend worden omgeleid. Een aantal wegen en kruispunten is hier niet op berust. Het is hier nu al druk. Het is dan ook nodig hier vooruitlopend op de verbreding van de A9 maatregelen te treffen.

Verkeersafwikkeling sneller na maatregelen. Aan de hand van verkeersmodellen is onderzocht, hoe de huidige doorstroming op bepaalde wegen en kruisingen rondom de A9 is en hoe deze zal zijn na de voorbereidende werkzaamheden. De uitkomst is, dat de verkeersafwikkeling in de spits op alle wegen en kruisingen die aangepakt worden sneller gaat dan op dit moment het geval is.


De toerit richting de A9 van de Keizer Karelweg richting Utrecht wordt volgens de plannen ongeveer vier jaar lang afgesloten en dat betekent, dat veel auto's moeten omrijden om op de A9 te kunnen komen. De afrit vanuit Holendrecht wordt twee jaar lang afgesloten, dus alle verkeer richting Stadshart Amstelveen moet via afrit 4, Ouderkerk/Amstelveen-Oost gebeuren


Het maatregelen pakket is zeer divers. Zo worden op acht kruisingen de verkeerslichten aangepast. Vijf gemeentelijke en drie Provinciale verkeersregelinstallaties in Amstelveen-Oost krijgen een zogenaamd intelligent transportsysteem (ITS). Met dit systeem wordt de verkeersafwikkeling gemonitord en aangestuurd. Zo worden de regelingen beter afgestemd op het actuele verkeersaanbod en krijgen weggebruikers informatie over de te kiezen route. De gemeente installeert het systeem al dit jaar, zodat er ervaring mee kan worden opgedaan. Ook worden verschillende bus stroken aangepast en krijgen sommige kruispunten extra opstelstroken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer


Inloopavond en presentatie. Op dinsdag 14 februari 2017 organiseert de gemeente een inloopavond over het onderliggend wegennet. U bent van harte welkom tussen 19:00 uur en 21:00 uur op het raadhuis aan de Laan-Nieuwer Amstel 1. Presentatie tijdelijke maatregelen OWN A9 (pdf 29 pagina’s).

Planning Maatregelen Stedelijk Wegennet

-Start engineering kruispuntaanpassingen door ingenieursbureau Amstelveen: januari 2017

-Inloopavond: februari 2017

-Overeenkomst Gemeente - RWS aanleg en financiering maatregelen: 1ste kwartaal 2017

-Verkeersbesluiten: 2e kwartaal

-Uitvoering aanpassingen kruispunten: 2e helft 2017 -1ste helft 2018 (voorafgaand aan start aanleg ongelijkvloerse kruispunten Beneluxbaan project Amstelveenlijn)

-Verbreding viaduct Ouderkerkerlaan: 2e helft 2019 - 1ste helft 2020 (tijdens buiten gebruikstelling lijn 51)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.