Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Welvaart in Nederland 2014, 2de uitgave

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
03-06-2014

In de 2de uitgave van Welvaart in Nederland presenteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de meest actuele gegevens over de welvaart van huishoudens en personen in Nederland. De welvaartspositie is in beeld gebracht aan de hand van het inkomen, de bestedingen en het vermogen.

De cijfers tonen aan, dat de economische crisis die sinds eind 2008 Nederland in zijn greep heeft, de welvaart van de bevolking niet onberoerd heeft gelaten. Vanaf 2010 daalde de koopkracht maar liefst drie jaar op rij en steeg het armoederisico. Toch heeft het doorsnee-huishouden ondanks het koopkrachtverlies van de afgelopen jaren, nog steeds 15 procent meer te besteden dan begin jaren negentig.

Verder is het vermogen van huishoudens tussen 2008 en 2012 nagenoeg gehalveerd. Het aandeel huishoudens met een fiscale hypotheekschuld hoger dan de woningwaarde is in die periode verdrievoudigd. Gaandeweg de crisis zakten de bestedingen van huishoudens aan goederen en diensten steeds verder in en tot 2013 daalde ook het consumentenvertrouwen.

Tegenover al deze economische tegenslag staan ook positieve ontwikkelingen. Vanaf begin 2013 heeft het consumentenvertrouwen weer de weg naar boven gevonden. Bovendien is het risico op armoede of sociale uitsluiting in Nederland het laagst van alle lidstaten van de Europese Unie.

Voorbeelden van nieuwe thema’s in Welvaart in Nederland 2014 zijn het (pensioen) inkomen van ouderen en de inkomensontwikkeling van zelfstandigen met en zonder personeel. Zichtbaar is dat van de 65-plus huishoudens bijna een tiende deel nauwelijks boven de kale AOW uitkomt. Daar staat tegenover dat 55 procent bovenop de AOW aanvullende inkomsten heeft van maandelijks ten minste 1000 euro. Ook komt naar voren dat van de werkenden de zelfstandigen zonder personeel de meest kwetsbare groep zijn. Hun gemiddeld persoonlijk inkomen is lager dan dat van werknemers en aanzienlijk lager dan dat van zelfstandigen met personeel. Bovendien investeren zij het minst in de eigen sociale zekerheid. Meer cijfermateriaal over de verschillende onderdelen van materiële welvaart is terug te vinden op StatLine, de elektronische databank van het CBS (www.cbs.nl).

Directeur-Generaal, Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Download: Welvaart in Nederland 2014. Inkomen, vermogen en bestedingen van huishoudens en personen (pdf, 143 pagina’s). Welvaart in Nederland 2014 is ook als e-book beschikbaar.

E-book?

Een e-boek (of e-book) is een verzamelnaam voor digitale documenten die weergegeven kunnen worden op een e-reader evenals op beeldschermen van computers en smartphones. Het gaat hierbij zowel om teksten die eerder (of tegelijkertijd) verschenen zijn op papier, dus als conventioneel boek, als om teksten die uitsluitend voor digitaal gebruik geschreven zijn. E-boeken hebben doorgaans net als een gewoon boek een hoofdstukindeling.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2014)

Aandeel vermogende huishoudens per gemeente, 1 januari 2012


Grote vermogens vooral in Noord-Brabantse gemeenten

Een kwart van alle huishoudens had begin 2012 een vermogen van meer dan 193 duizend euro. Het hoogste percentage huishoudens met zo’n hoog vermogen werd aangetroffen in Rozendaal. Meer dan 60 procent van de huishoudens in deze gemeente had een hoog vermogen. In de top-10 staan verder zes gemeenten uit Noord-Brabant: Alphen-Chaam, Haaren, Oirschot, Sint Anthonis, Eersel en Hilvarenbeek. Daarnaast behoren ook Laren, Bloemendaal en Edam-Volendam tot de tien gemeenten met het hoogste aandeel meest vermogende huishoudens.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.