Bijgewerkt: 21 september 2021

Wereldleiders stellen agenda vast om COVID-19-crisis te overwinnen en toekomstige pandemieën te voorkomen

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
23-05-2021

De leiders van de G20 hebben zich op 21 mei 2021 verbonden tot een reeks maatregelen om overal sneller een einde te maken aan de COVID-19-crisis en zich beter voor te bereiden op toekomstige pandemieën, tijdens een top die gezamenlijk werd georganiseerd door de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Italiaanse premier Mario Draghi, als voorzitter van de G20.

Voorzitter Ursula von der Leyen zei hierover het volgende: 'Deze allereerste G20-top over gezondheid is het begin van een nieuw hoofdstuk in het wereldwijde gezondheidsbeleid. De wereldleiders hebben zich sterk gemaakt voor multilateralisme en wereldwijde samenwerking op gezondheidsgebied. Dit betekent: geen exportverboden, de mondiale toeleveringsketens openhouden en werken aan uitbreiding van de productiecapaciteit overal ter wereld. Als we ons aan deze beginselen houden, zal de wereld beter voorbereid zijn op pandemieën.'

Foto Amstelveen
(Foto © European Union - 2021)

Ursula von der Leyen in Rome: 'Op de #GlobalHealthSummit zijn de wereldleiders belangrijke verbintenissen aangegaan. Nu moeten die worden gevolgd door actie. In het najaar zullen wij opnieuw bijeenkomen in Rome om de vooruitgang te meten op weg naar een betere wereldwijde paraatheid tegen pandemieën'


De G20 onderstreepte het belang van een grotere en gediversifieerde productie en erkende de rol van intellectuele eigendom bij het waarborgen van billijkheid, zowel via vrijwillige licentieverlening en kennisoverdracht als in het kader van de door de TRIPS-overeenkomst geboden flexibiliteiten. In dat verband is de EU voornemens de toepassing van die flexibiliteiten te vergemakkelijken, met name het gebruik van dwanglicenties, ook voor de uitvoer naar alle landen die geen productiecapaciteit hebben.*

De EU zal in de World Trade Organization (WTO) met een voorstel komen dat gericht is op:

-verduidelijking en vergemakkelijking van het gebruik van dwanglicenties in crisistijden zoals deze pandemie

-ondersteuning van de uitbreiding van de productie;

-handelsfacilitering en beperking van uitvoerbeperkingen.

Alle G20-leden erkenden ook dat er iets moet worden gedaan aan het financieringstekort van de ACT-Accelerator, een wereldwijd samenwerkingsverband om de ontwikkeling, productie en billijke toegang tot COVID-19-tests, -behandelingen en -vaccins te versnellen, en dat is opgezet door de WHO, de Europese Commissie, Frankrijk en de Bill & Melinda Gates Foundation. En kwamen overeen het mandaat ervan te verlengen tot eind 2022.

De leiders zijn het voorts eens geworden over de noodzaak van interoperabele systemen voor vroegtijdige waarschuwing, bewaking en het in gang zetten van maatregelen. Deze zullen betrekking hebben op nieuwe virussen, maar ook op varianten. Zij zullen landen in staat stellen uitbraken veel sneller op te sporen en in de kiem te smoren, voordat het pandemieën worden. De G20 heeft duidelijk beklemtoond dat moet worden gezorgd voor billijke toegang tot vaccins en dat landen met lage en middeninkomens moeten worden gesteund.Bijdrage van Team Europe. 'Team Europe' heeft aan de top concrete bijdragen gepresenteerd om aan deze oproep gehoor te geven, zowel om in de onmiddellijke behoeften te voorzien als om op middellange termijn capaciteit op te bouwen. De Europese Commissie heeft samengewerkt met industriële partners, die in Europa vaccins produceren, om snel vaccindoses beschikbaar te stellen voor landen met lage en middeninkomens.

BioNTech/Pfizer (1 miljard), Johnson & Johnson (200 miljoen) en Moderna (ongeveer 100 miljoen) hebben 1,3 miljard doses vaccins toegezegd, die tegen eind 2021 zonder winstoogmerk aan lage-inkomenslanden en tegen lagere prijzen aan midden-inkomenslanden moeten worden geleverd; een groot deel daarvan zal via COVAX gaan. Zij hebben meer dan 1 miljard doses toegezegd voor 2022. Team Europe wil tot het eind van het jaar 100 miljoen doses vaccins doneren aan landen met lage en middeninkomens, met name via COVAX.

Naast de dekking van de huidige vaccinbehoeften zal Team Europe ook investeren om Afrika uit te rusten om zelf vaccins te produceren. Afrika importeert momenteel 99% van zijn eigen vaccins. Team Europe heeft een initiatief gelanceerd om de productiecapaciteit in Afrika en de toegang tot vaccins, geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën te verbeteren. Het initiatief, dat wordt gesteund met 1 miljard euro uit de EU-begroting en Europese instellingen voor ontwikkelingsfinanciering zoals de Europese Investeringsbank, zal betrekking hebben op investeringen in infrastructuur en productiecapaciteit. Maar ook in opleiding en vaardigheden, beheer van de toeleveringsketen en regelgeving. In het kader van dit initiatief zal een aantal regionale productiehubs worden ontwikkeld die het gehele Afrikaanse continent bestrijken.

G20? De G20 (of Groep van 20) is een internationaal forum voor de regeringen en centrale-bankpresidenten van 19 landen en de Europese Unie (EU). De G20 werd in 1999 opgericht met als doel het beleid ter bevordering van de internationale financiële stabiliteit te bespreken, maar sinds 2008 heeft de G20 zijn agenda uitgebreid en sindsdien hebben regeringsleiders of staatshoofden, ministers van Financiën, ministers van Buitenlandse Zaken en denktanks, periodiek op topbijeenkomsten overlegd. Zij tracht kwesties aan te pakken die de verantwoordelijkheden van een enkele natie te boven gaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.