Bijgewerkt: 13 april 2021

Wereldwijd plan voor humanitaire hulp

Nieuws -> Informatief

Bron: WHO/UN
25-03-2020

Op 25 maart 2020 lanceerde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, een globaal plan voor humanitaire hulp COVID-19. De secretaris-generaal werd vergezeld door de VN-ondersecretaris-generaal voor humanitaire zaken Mark Lowcock, WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus en UNICEF-uitvoerend directeur Henrietta Fore.

De VN heeft een oproep van 2 miljard dollar gedaan om het coronavirus in de meest kwetsbare landen te bestrijden. Met de nodige financiële middelen zal zij laboratoriummateriaal voor tests, benodigdheden voor de bescherming van gezondheidswerkers en medische apparatuur voor de behandeling van zieken ter beschikking stellen. Het zal water en sanitaire voorzieningen brengen naar plaatsen waar een tekort is, en zal humanitaire hulpverleners en voorraden helpen daar te komen waar ze het meest nodig zijn om de COVID-19-reactie te ondersteunen.

Opmerkingen van Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus de directeur-generaal van de WHO lancering van het beroep: Wereldwijd plan voor humanitaire hulp - 25 maart 2020:

'Uwe Excellenties, Secretaris-generaal, collega's, Mark (Mark Lowcock coördinator voor noodhulp van de VN) en Henrietta (Henrietta Fore UNICEF Uitvoerend directeur).

Ik ben blij dat ik me op dit kritieke moment bij mijn collega's van de hele Verenigde Naties kan aansluiten in de strijd tegen de coronaviruspandemie. Ik ben blij dat ik mij op dit kritieke moment kan aansluiten bij mijn collega's in de strijd tegen de coronaviruspandemie. Om te beginnen wil ik de opmerkingen van de secretaris-generaal herhalen dat het nu tijd is voor solidariteit in het licht van deze bedreiging van de hele mensheid.

Zoals u weet is de pandemie de afgelopen twee weken in een stroomversnelling geraakt en hoewel COVID-19 overal een bedreiging vormt voor de mensen, is het meest verontrustende het gevaar dat het virus vormt voor de mensen die al door de crisis zijn getroffen. Mensen en gemeenschappen die al ontworteld zijn door conflicten, ontheemding, de klimaatcrisis of andere ziekte-uitbraken zijn degenen die we dringend moeten prioriteren. Ondanks hun veerkracht hebben zij vandaag onze hulp nodig en dit nieuwe plan geeft aan wat er nu moet gebeuren om levens te redden en de verspreiding van het virus te vertragen.Ik dring er bij de leiders op aan zich te verenigen en gehoor te geven aan deze oproep, en mij aan te sluiten bij de oproep van de secretaris-generaal. Sinds deze uitbraak is vastgesteld, hebben de WHO en onze partners het toezicht en de laboratoriumtests in de landen met een laag of gemiddeld inkomen geïntensiveerd. We hebben wetenschappers bijeengebracht om de financiering van het onderzoek en de ontwikkeling van diagnoses, behandelingen en een toekomstig vaccin te stimuleren.

We hebben online gecommuniceerd, via de media en persoonlijk met vele wereldleiders, om ervoor te zorgen dat de voorbereidingen worden versneld en de bevolking wordt gesensibiliseerd. En we hebben samengewerkt met bedrijfsleiders om ervoor te zorgen dat de toeleveringsketens werken en de knelpunten worden overwonnen. Het nieuwe Global Humanitarian Response Plan bouwt voort op die inspanning en stelt een zes-punts actieplan op voor de voorbereiding en reactie op deze noodsituatie:

Ten eerste moet het publiek effectief worden voorbereid op de kritieke maatregelen die nodig zijn om de verspreiding te onderdrukken en kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een onderliggende gezondheidstoestand, te beschermen. Ten tweede moeten de surveillance en de laboratoriumtests worden geïntensiveerd, zodat degenen die het virus hebben, snel en veilig kunnen worden geïdentificeerd en geïsoleerd, zodat de overdrachtsketens kunnen worden doorbroken. Ten derde, prioriteit geven aan de behandeling van mensen met het hoogste risico op ernstige ziekten.

Ten vierde, de overdracht vertragen, onderdrukken en stoppen om de belasting van de gezondheidszorg te verminderen. Dit betekent veilig wassen van de handen; het testen, isoleren van gevallen en het opsporen van contacten, het aanmoedigen van fysieke afstand op gemeenschapsniveau en het opschorten van massabijeenkomsten en internationale reizen. Voor velen op onze planeet is het volgen van zelfs dit basisadvies een strijd, maar we moeten er als wereldwijde gemeenschap naar streven om het mogelijk te maken.

Ten vijfde bouwen we het schip, terwijl we varen en het is van cruciaal belang dat we leren en innovaties blijven delen, zodat we het toezicht, de preventie en de behandeling kunnen verbeteren. En ervoor zorgen dat de armsten gelijke toegang hebben tot alle O&O-doorbraken (Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen). En tot slot moeten we de gezondheids- en humanitaire toeleveringsketen beschermen, zodat onze eerstelijnswerkers beschermd zijn en in staat zijn om vrij te reizen terwijl ze levensreddende zorg verlenen.

Foto Amstelveen
(Bron WHO - 2020)

Uitbraaksituatie van het coronavirus (COVID-19) op 25 maart 2020: 413,467 bevestigde gevallen, 18,433 bevestigde sterfgevallen, 197 landen, regio's en grondgebieden met gevallen


Onze boodschap aan alle landen is duidelijk: luister nu naar deze waarschuwing, steun dit plan vandaag politiek en financieel en we kunnen levens redden en de verspreiding van deze pandemie afremmen. De geschiedenis zal ons beoordelen op de manier waarop we hebben gereageerd op de armste gemeenschappen in hun donkerste uur. Laten we nu samen handelen!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.