Bijgewerkt: 14 augustus 2022

Wereldwijde viering van 500 jaar protestantisme

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestantse Kerk Nederland/Wikipedia
07-01-2017

Het woord protestantisme is afgeleid van het Latijnse woord protestari, wat 'publiekelijk verklaren,' of 'getuigen' betekent. Dit verwijst naar een historische gebeurtenis tijdens de Rijksdag van Spiers (1529). De lutherse vorsten en steden verklaarden toen ten overstaan van de keizer van het Heilige Roomse Rijk, dat ze het niet eens waren met de besluiten om de godsdienstvrijheid terug te draaien en dat ze deze besluiten niet zouden uitvoeren. Die redevoering werd later bekend als het Protest van Spiers. Dat leidde tot de benaming protestant, die sindsdien hervormde christenen in het algemeen zou onderscheiden.

Op 31 oktober 2017 zal wereldwijd 500 jaar Reformatie herdacht worden. De Protestantse Kerk in Nederland laat dit historische moment gebeuren door een jubileumjaar, waarin in het hele land activiteiten georganiseerd worden die de betekenis van Reformatie en protestantisme tonen.

Op 31 oktober 2017 wordt het jubileumjaar in Nederland geopend met een feestelijke bijeenkomst in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. De start van het Reformatiejaar wordt vormgegeven met muzikale voorstelling, de presentatie van wat ons in het jubileumjaar te wachten staat en een panelgesprek over de actuele betekenis van protestantisme. Gedurende de dag zal ook even verbinding gemaakt worden met Lund, de plaats waar Lutheranen en Rooms-Katholieken op dat moment stilstaan bij 500 jaar Reformatie in een viering, waarin ook paus Franciscus voor zal gaan. De dag wordt in goede oecumenische verbondenheid vormgegeven.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2017)

Huldrych Zwingli (1484 - 1531) was een belangrijke Zwitserse reformator en een van de leiders van de Zwitserse Reformatie, en van het protestantisme binnen Zwitserland


De protestantse reformatie was het 16de-eeuwse schisma (splitsing) binnen het westerse christendom, dat ingezet werd door Maarten Luther, Johannes Calvijn en andere vroege protestanten. Het startpunt van de reformatie wordt traditioneel in 1517 gesitueerd, toen Maarten Luther volgens het verhaal zijn 95 stellingen ophing aan de deur van de Slotkerk te Wittenberg. Alleen is dit nooit echt gebeurd, hij heeft zijn stellingen gepubliceerd. En dankzij de boekdrukkunst is het daarna snel gegaan met de verspreiding van zijn ideeën. In zijn disputatio klaagt Luther de machtsmisbruiken van de clerus aan binnen de Rooms-katholieke Kerk.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2017)

Portret van Johannes Calvijn (1509 - 1564), geschilderd door Hans Holbein de Jongere. Calvijn was een belangrijke Frans-Zwitserse christelijke theoloog tijdens de reformatie, naar wie een protestants-christelijke stroming, het calvinisme is genoemd


De contrareformatie die hierop werd ingezet, had slechts beperkt succes had en bijna de helft van de Europeanen overging naar het protestantisme. Dit ging gepaard met een langdurige serie reformatieoorlogen die meer dan een eeuw zouden duren. Dit betekende het definitieve einde van het ideaal van de res publica christiana (Christendom), de christelijke staat, waarin keizer en paus samenwerkten. Hoewel dit met de banale revolutie en de investituurstrijd tussen keizer en paus al langer onder druk stond, maakte het einde van de geloofseenheid in Europa de weg vrij voor de soevereine staat, een belangrijke overgang van de Middeleeuwen en de Moderne Tijd.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2017)

Johannes Hus (Tsjechisch: Jan Hus) (1370 - 1415) was een Boheemse hoogleraar die geldt als een voorloper van de Reformatie


Volgens sommigen begon de Reformatie al in de 15de eeuw onder Johannes Hus. Andere vroege aanzetten tot verandering waren er al voor de vijftiende eeuw, gezien onder andere de opkomst van de Moderne Devotie van Geert Grote. Belangrijke vertegenwoordigers van de reformatie waren Maarten Luther (Duitsland), Huldrych Zwingli (Zwitserland) en Johannes Calvijn (Frankrijk) en John Knox (Schotland). Ze hadden de bedoeling om de katholieke Kerk van binnenuit te hervormen. Door de paus en andere leiders binnen de katholieke Kerk werd de reformatie echter afgewezen en bestreden, hierbij gesteund door rooms-katholieke vorsten onder leiding van de jonge keizer Karel V. Hierdoor kwam het tot een breuk tussen de gereformeerden en de rooms-katholieken. Ondanks het verzet groeide de aanhang van de hervormingsgezinden snel, onder meer dankzij de verbreiding van de boekdrukkunst; ook voedde de reformatie de politieke tegenstellingen tussen Europese vorsten en edelen, met als gevolg verschillende godsdienstoorlogen en opstanden.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2017)

Martin Luther (1483 - 1546) Duits protestantse theoloog en reformator. Geschilderd door Lucas Cranach de Oude in 1529


Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2017)

John Knox (1513 - 1572) was een Schotse predikant, theoloog en schrijver die een leider van de Reformatie werd en wordt beschouwd als de grondlegger van de Presbyterian Church of Scotland


Het protestantisme is een van de drie grote stromingen (rooms-katholicisme, oosters-orthodoxe kerken en protestantisme) binnen het christendom. Deze stroming is begonnen als een reactie tegen leerstellingen en praktijken in de middeleeuwse westerse Kerk in West-Europa in de vroege 16de eeuw die bekendstaat als de Reformatie. In Nederland is het gereformeerde protestantisme, dat is gebaseerd op het calvinisme, de dominante stroming binnen het protestantisme geworden. Daarnaast was het lutheranisme in Nederland eerder een belangrijke stroming binnen het protestantse christendom. De Protestantse Kerk in Nederland (of PKN) is het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. Het is, na een toenaderingsproces van tientallen jaren, op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van de drie Samen op Weg-kerken: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. In Amstelveen zijn er vier protestantse kerken, de Paaskerk, de Kruiskerk, de CAMA Evangelische Gemeente Amstelveen en de Handwegkerk (geopend in 1866 en werd in 2013 gesloten.)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.