Bijgewerkt: 4 december 2023

Werkloosheid is naar 7 procent gestegen in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
20-12-2012

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2012 toe met 16 duizend en kwam uit op 552 duizend personen. Daarmee komt de werkloosheid op 7 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt, dat het aantal WW-uitkeringen in november uitkwam op 322 duizend, ruim 12 duizend meer dan in oktober.

In een jaar tijd is de werkloosheid met bijna 100 duizend toegenomen. In november 2012 was 7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar geleden was dat nog 5,8 procent. De jeugdwerkloosheid is opgelopen tot 13,7 procent. Van de 25-plussers was ruim 6 procent werkloos.

Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toe. Ruim de helft van deze toename betrof 45-plussers. In oktober en november is de werkloosheid onder 45-plussers sneller opgelopen dan in de maanden daarvoor.

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in november met 4 procent tot 322 duizend. Met een toename van 13 procent steeg het aantal WW-uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar meer dan gemiddeld.

In sectoren die doorgaans in de winterperiode een sterkere stijging van het aantal uitkeringen vertonen, zoals landbouw, horeca en bouw, steeg het aantal WW-uitkeringen relatief sterk. In de sectoren onderwijs en openbaar bestuur nam het aantal WW-uitkeringen af. In november 2012 werden 51 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en bijna 39 duizend beëindigd.

pijl Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2012 toe met 16.000 en kwam uit op 552.000 personen


De economische crisis treft niet-westerse allochtonen hard. Dit blijkt uit het Jaarrapport Integratie 2012, dat vandaag verschenen. In dit rapport geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een beeld van de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving.

Deelname aan arbeid is een belangrijke indicator voor sociaaleconomische integratie. Uit het Jaarrapport Integratie 2012 blijkt, dat de toename van werkloosheid in de afgelopen jaren eerder begon en harder steeg onder niet-westerse allochtonen dan onder autochtonen. Dit komt voor een deel, doordat niet-westerse allochtonen minder vaak dan autochtonen een vaste baan hebben.

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie verliezen in de regel als eerste hun baan als de economie verslechtert. In het derde kwartaal van 2012 was het werkloosheidspercentage onder niet-westerse allochtonen 14,9 procent tegen 5,1 procent onder autochtonen.

Meer personen met  bijstandsuitkering

Als gevolg van de stagnerende economie nam het aantal niet-westerse allochtonen met een bijstandsuitkering toe. In maart 2012 ontvingen 213 duizend niet-westerse allochtonen een bijstandsuitkering, 44 duizend meer dan in maart 2008. Ook onder autochtonen was er in diezelfde periode sprake van een stijging, maar deze bleef beperkt tot 20 duizend.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.