Bijgewerkt: 25 juni 2024

Werkloosheid kwart lager in twee jaar

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-07-2008

Sinds 2006 is de werkloosheid in Amstelveen met ruim 25% gedaald. Momenteel staan 1.409 personen geregistreerd als werkzoekenden met een uitkering. De afname is vooral merkbaar bij de groep 25-44 jarigen. Het aantal werklozen in deze groep halveerde bijna in drie jaar tijd. Landelijk laat deze groep ook de sterkste daling zien. Daarentegen komen laaggeschoolde personen juist moeilijker aan de slag. Deze conclusies gelden zowel voor mannen als vrouwen, zo staat in het statistisch rapport ‘Facts and Figures 2007-2008’.

Op 1 januari 2008 Amstelveen telde 79.003 inwoners, 37.629 mannen en 41.374 vrouwen. Dat is gelijk aan 37.174 huishoudens. Het inwoneraantal is nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Volgens de nieuwe bevolkingsprognose (2008-2038) groeit Amstelveen de komende jaren met enkele honderden per jaar. Op 1 januari 2009 passeert Amstelveen naar verwachting de grens van 80.000 inwoners. In 2019 wordt de bevolkingspiek bereikt met 84.949 inwoners. Daarna daalt het inwoneraantal weer.

Amstelveen is nog steeds een relatief vergrijsde gemeente. 19% van de bevolking is ouder dan 65 jaar, terwijl het landelijk gemiddelde op 15 % staat. Het aantal ouderen zal komende jaren blijven toenemen, maar schuift steeds meer naar het landelijk gemiddelde op. Ook het aantal Amstelveense jongeren is lager dan landelijk: 28% versus 30%. Komende jaren stijgt het aantal jongeren, om naar verwachting in 2030 weer te stabiliseren op het huidige niveau.

Ook dit jaar scoort Amstelveen als beste van de 50 grootste gemeenten in Nederland op het gebied van veiligheid. Hoe de bewoner het veiligheidsgevoel beleeft is de afgelopen drie jaren gedaald: 28% van de burgers geeft aan zich wel eens onveilig te voelen tegenover 40% in 2005.

Op 1 januari 2008 woonden in Amstelveen ruim 8.600 mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit. Dat is 11% van de totale Amstelveense bevolking. Japanners vormen daarvan al jaren de grootste groep (1.719). Vorig jaar was er al sprake van verdubbeling van het aantal personen van Indiase en Chinese afkomst. Nieuwe Indiase bewoners vertegenwoordigen de grootste stijging (58%) sinds begin 2008. Na de Japanners vormen zij de grootste groep met een niet-Nederlandse nationaliteit.

Het rapport ‘Facts and Figures 2007-2008’ geeft een overzicht van de kerncijfers en brengt trends en ontwikkelingen binnen de gemeente Amstelveen in kaart. In het boekje is ook informatie te vinden over economische structuur, winkel- en horecavoorzieningen, volkshuisvesting, onderwijs, en werkgelegenheid. Dit jaar is het voor de 14e keer uitgegeven.


Facts and Figures 2007-2008 pdfAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.