Bijgewerkt: 8 december 2022

Werkloosheid onder ouderen stijgt

Nieuws -> Informatief

Bron: RWI
15-11-2007

Het optimisme over de ontwikkeling van werkloosheid en werkgelegenheid gaat grotendeels aan de oudere werklozen voorbij. Ondanks de gunstige economische situatie en de grote personeelstekorten, verwacht bijna de helft van de Nederlandse huishoudens en een derde van de arbeidsmarktprofessionals dat de werkloosheid onder ouderen (vanaf 50 jaar) nog verder zal stijgen- blijkt uit de jaarlijkse Arbeidsmarktenqu(ee)te van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). Voorzitter Jan van Zijl heeft de uitkomsten van de Arbeidsmarktenqu(ee)te 2007 op het Najaarscongres van de RWI gepresenteerd.

50 plus bord Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De werkloosheid onder ouderen vanaf 50 jaar zal nog verder stijgen


Van Zijl noemde de positie van de oudere werklozen op de arbeidsmarkt "buitengewoon zorgwekkend". "Het dreigt echt een onaanvaardbaar groot sociaaleconomisch probleem te worden. Deze problematiek verdient daarom topprioriteit in het arbeidsmarktbeleid de komende jaren".

Volgens Van Zijl moet het probleem bij de wortel worden aangepakt: "Het begint met het voorkomen van werkloosheid onder ouderen. Dus moeten we hun positie binnen arbeidsorganisaties verbeteren en ze minder kwetsbaar maken. Bijvoorbeeld door ook in scholing van oudere werknemers te investeren." Het moet volgens Van Zijl overigens wel van twee kanten komen: "Oudere werknemers kunnen niet meer weglopen voor cursussen of trainingen."

Uitkomsten

Zowel de professionals als de Nederlandse bevolking verwachten dat in de periode tot 2010 de werkloosheid daalt en de werkgelegenheid toeneemt. Over de hele linie zijn de professionals aanzienlijk optimistischer over toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt dan de gemiddelde Nederlander.

Optimisme

95 procent van de arbeidsmarktprofessionals en 85 procent van de bevolking verwacht een lichte tot forse stijging van het aantal werknemers in Nederland afkomstig uit Oost-Europese landen.

Volgens ruim 40 procent van de professionals wordt er op de arbeidsmarkt nog in hoge dan wel zeer hoge mate gediscrimineerd op basis van etnische afkomst. Naar verwachting neemt de achterstand van allochtonen op de arbeidsmarkt de komende jaren wel enigszins af. Vooral werkgevers zijn hier redelijk optimistisch over.

Amstelveen

Op 1 januari 2006 waren 1.064 mannen en 938 vrouwen werkloos in Amstelveen- staat in de Facts & Figures van de Gemeente Amstelveen. Van de totaal 2.002 werklozen waren 1.309 mensen 40 plussers, wat 65,4 % was van alle niet-werkende werkzoekenden. Dus de landelijke trend geldt ook voor Amstelveen.

Wat is RWI?

De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI doet voorstellen aan de regering en andere partijen over het brede terrein van werk en inkomen. Doel van deze voorstellen is een goed functionerende arbeidsmarkt te bevorderen. Het vergroten van de transparantie van en het verbeteren van de kwaliteit op de re-integratiemarkt behoort eveneens tot de kerntaken van de RWI.

Externe link: Verwachtingen en meningen over de arbeidsmarkt 2008-2010 pdfAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.