Bijgewerkt: 25 juni 2022

Wet tijdelijk huisverbod van kracht in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-03-2009

Op 1 april 2009 gaat de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod van start in de gemeente Amstelveen. Een nieuwe wet die het mogelijk maakt om eerder in te grijpen bij signalen van huiselijk geweld door de pleger tijdelijk uit huis te plaatsen. 2009 is een pilotjaar voor de uitvoering van de wet.

Het tijdelijk huisverbod houdt in dat iemand die huiselijk geweld gebruikt of dreigt te gebruiken, tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag. Dit gebeurt in opdracht van de burgemeester. Deze periode kan nog met achttien dagen worden verlengd. Tijdens deze periode krijgen zowel de pleger als de slachtoffers intensieve hulp aangeboden. Vita Welzijn en Advies draagt zorg voor deze hulp.

De uit huisgeplaatste moet direct het huis verlaten en de sleutels inleveren. Tijdens het huisverbod mag deze persoon geen contact opnemen met de partner, de kinderen of andere personen die in het huis wonen of verblijven.

De Wet tijdelijk huisverbod biedt een belangrijke maatregel in de aanpak van huiselijk geweld. Jaarlijks registreert de politie 230 meldingen van huiselijk geweld in Amstelveen. Daarnaast worden er jaarlijks ongeveer 50 (54 in 2008) aangiften huiselijk geweld  ingediend. Het voorkomen en terugdringen van huiselijk geweld heeft landelijk en regionaal een grote prioriteit.

Dankzij de wet, die landelijk op 1 januari 2009 is ingegaan, is het mogelijk om direct in te grijpen in een noodsituatie van huiselijk geweld. Ook als de situatie geen aanleiding geeft tot aanhouding en vervolging, kan er nu worden ingegrepen voordat een ruzie thuis echt uit de hand loopt.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.