Bijgewerkt: 1 april 2023

Wethouder Ellermeijer wil vervangend vervoer tijdens ombouwperiode sneltram 51

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/AT5
29-09-2018

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over zijn brief aan het Dagelijks Bestuur van Vervoerregio Amsterdam:

'Geachte raadsleden,

Graag wil ik u informeren over de brief die namens het college van burgemeester en wethouders deze week is verstuurd naar de leden van het Dagelijks Bestuur van de vervoerregio. In deze brief verzoekt het college het Dagelijks Bestuur om de eindhalte van de vervangende busdienst 55 niet langer te laten eindigen/starten bij de Sacharovlaan, maar te verplaatsen naar de eindhalte van de huidige lijn 51, via de route Bertha von Suttnerlaan en de Loethoelilaan. Daarnaast hebben wij verzocht op de kruising Bovenkerkerweg-Burgemeester Wiegelweg een overstappunt te creëren, omdat het huidige overstappunt Portwachter niet door bus 55 zal worden aangedaan. In de brief vindt u de motivatie van dit verzoek. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Rob Ellermeijer wethouder Verkeer

Betreft: Vervangend vervoer tijdens ombouwperiode sneltram 51

'Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Per begin maart 2019 wordt de Amstelveenlijn omgebouwd. Gedurende de ombouwperiode zal sneltram 51 niet rijden en rijdt er een vervangende busdienst, buslijn 55. In de vorige bestuursperiode is (in 2016) besloten, om deze buslijn te laten starten/eindigen aan de oostzijde van de sneltram 51-halte Sacharovlaan in Amstelveen. Uw bestuur heeft daarna per brief aangegeven, garant te staan voor een aanvullende 2x per uurs busverbinding vanaf de lijn 51-eindhalte Westwijk naar het Busstation van Amstelveen. Tot op heden is desgevraagd nog geen concrete invulling aan deze extra 2x per uurs buslijn gegeven door de Vervoerregio Amsterdam.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer


Sinds de start van de nieuwe OV-concessie, met R-Net als drager, zie ik een trend dat veel OV-reizigers met de auto naar een verder weg gelegen R-Net halte rijden of zelfs de auto voor de gehele verplaatsing gebruiken. De gekozen oplossing met een 2x per uurs busverbinding in een grote woonwijk rondom de eindhalte van lijn 51 zal dit ongewenste gedrag verder in de kaart gaan werken. Daarnaast is de afstand van de wijk rondom de lijn 51-eindhalte Westwijk naar halte Sacharovlaan meer dan 1 km.

Een 2x per uurs busverbinding doet geen recht aan de grote hoeveelheid omwonenden van lijn 51- eindhalte Westwijk en is overbodig bij de door ons voorgestelde oplossing. Daarnaast vinden wij de nu beoogde eindhalte van bus 55 minder veilig vanwege de fietsroute voor onder meer scholieren die door het gebied fietsen, waar buslijn 55 volgens het huidige plan een rondje gaat rijden. Door bus 55 vanaf de halte Sacharovlaan te laten doorrijden tot de eindhalte van lijn 51 wordt de veiligheid bevorderd en de zuidkant van de Westwijk van behoorlijk openbaar vervoer voorzien. Deze route werd overigens eerder ook altijd gebruikt bij de tijdelijk vervangende buslijn in de periode dat lijn 51 niet reed. Een extra voordeel van deze oplossing is dat de extra toegezegde 2x per uurs buslijn vanaf de eindhalte van lijn 51 niet nodig is. Daarmee is de door ons voorgestelde oplossing ook doelmatiger.

Wethouder Ellermeijer heeft de afgelopen weken overigens het verzoek gedaan aan portefeuillehouder Dijksma, over bovenstaand verzoek telefonisch van gedachten te wisselen. Hoewel vanuit de Vervoerregio Amsterdam op meerdere momenten belafspraken zijn gemaakt bleek portefeuillehouder Dijksma niet in de gelegenheid om te bellen. Daarom hebben wij besloten u deze brief te doen toekomen.

Derhalve doet het College van B en W van de gemeente Amstelveen bij deze schriftelijk een vriendelijk doch dringend beroep op u, invulling te geven aan een vervangende buslijn 55 die eindigt/start bij de lijn 51-halte Westwijk. Dit kan eenvoudig worden geregeld door buslijn 55 vanaf halte Sacharovlaan, via de Bertha von Suttnerlaan en de Loethoelilaan, te laten rijden naar de eindhalte van lijn 51. Graag geven wij u daarnaast ook mee om in combinatie met eindigen/starten op halte­ Westwijk op de kruising Bovenkerkerweg/Burgemeester Wiegelweg een overstappunt te creëren tussen buslijn 55 en de R-Net buslijnen van/naar Uithoorn. Dit omdat het huidige overstappunt (halte Poortwachter) niet aangedaan wordt door de buslijn 55.

Wij vertrouwen erop spoedig van u te horen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, Bert Winthorst, de burgemeester, Bas Eenhoorn

Update 29 september 2018 23 uur 30: Lees het artikel van AT5: Amstelveen is vele verstoringen sneltram zat: 'Amstelveen moet hoger op prioriteitenlijst' Uitpuilende perrons, propvolle metrostellen en passagiers die niet meer mee kunnen. Dat is het gevolg als er in de spits een rit uitvalt op de door storingen geplaagde sneltram 51. De laatste weken was het veelvuldig kommer en kwel op de lijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.