Bijgewerkt: 7 december 2021

Wethouder Herbert Raat bezocht BON Inburgering

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
09-09-2010

Omdat de wethouder zich enkele weken geleden in de media positief heeft uitgelaten over de tot nu toe behaalde aantallen geplaatste inburgeraars, heeft hij op uitnodiging van BON een werkbezoek gebracht op vrijdag 3 september 2010.

Hier heeft hij kunnen zien, dat BON een dynamisch team is, waarheen Amstelveense buitenlanders inmiddels goed de weg weten te vinden. De wethouder heeft gesproken met verschillende medewerkers waaronder de administratieve kracht en verschillende trajectbegeleiders. Van de aanwezige docente heeft hij een korte introductie gekregen op het toetsmateriaal dat wordt gebruikt om het startniveau van de inburgeraar te bepalen.

Raat  Amstelveen
(Foto Cardanus - 2010)

Wethouder Raat in gesprek met een medewerkster van BON


Het BON–team van Cardanus houdt zich al jaren bezig met het toetsen en begeleiden van anderstaligen die in onze gemeente inburgeren. Na de introductie van de Wet Inburgering in 2007 moeten inburgeraars ook een examen afleggen. Inmiddels hebben al vele inwoners van deze gemeente hun traject succesvol afgerond.

Op dit moment mogen vrijwel alle van oorsprong buitenlandse inwoners van Amstelveen gebruik maken van het gemeentelijke aanbod. Voor informatie belt u naar 020-6453581 of via de mail: bon@cardanus.nl

BON Inburgering, re-integratie en participatie?

In januari 2007 is de Wet Inburgering (Wi) ingevoerd. Deze vervangt de oude Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). Onder de Wi zijn bepaalde groepen nieuwkomers en niet genaturaliseerde oudkomers vanaf 18 jaar inburgeringsplichtig, totdat zij minimaal het inburgeringsexamen gehaald hebben.

Bij het inburgeringsexamen draait het om kennis van de Nederlandse taal, kennis van de Nederlandse samenleving en is er een onderdeel praktijkexamen (gericht op werk of opvoeding).

Inburgeringsplichtigen kunnen (op basis van een aanbod van de gemeente) door het BON op een passend inburgeringstraject geplaatst worden. Allereerst wordt er een inburgeringsonderzoek gedaan, om te kijken, of iemand wel tot onze doelgroep behoort. Daarna wordt iemand getoetst, om te bepalen op welk niveau iemand in een inburgeringsprogramma kan instromen.

Vervolgens wordt er naar passende scholing gezocht. Gedurende het hele traject krijgen cliënten begeleiding van een trajectbegeleider van het BON. Als u wilt weten of de inburgeringsverplichting ook op u van toepassing is, dan kunt u hier meer informatie over vinden op: www.hoemoetikinburgeren.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.