Bijgewerkt: 19 januari 2022

Wethouder Koops gaat half september met zwangerschapsverlof

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-07-2013

Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie) gaat half september met zwangerschapsverlof. Medio januari 2014 hoopt zij haar taken weer op te pakken. De portefeuille van wethouder Koops wordt tijdens haar verlof tijdelijk waargenomen door burgemeester en wethouders.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Jacqueline Koops (CU) tijdens de raadsvergadering op 29 mei 2013


De overdracht van de portefeuille ziet er als volgt uit: wethouder Herbert Raat (VVD) neemt in teamverband met burgemeester Jan van Zanen de zorgtaken waar die het Rijk per 1 januari 2015 naar de gemeente overhevelt: de jeugdzorg, de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en de participatiewet.  Zij nemen ook het ouderen- en welzijnsbeleid waar, dat wil zeggen de uitvoering van het welzijnswerk en het beheer van de wijkcentra vanaf 2014.

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) neemt samen met wethouder John Levie (BBA) de lopende taken waar, die voortvloeien uit de beleidsvelden Werk & Inkomen, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Sociale Voorzieningen en Volksgezondheid. De waarnemingsperiode duurt in principe van half september 2013 tot half januari 2014.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.