Bijgewerkt: 25 mei 2024

Wethouder Koops op huisbezoek met wijkverpleegkundige

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-07-2011

In het kader van proeftuinenproject 'Versterken van verpleging thuis, als schakel tussen cure, care en welzijn' heeft wethouder Koops van Zorg en Volksgezondheid met wijkverpleegkundige Claudia Muntenaar van Stichting Brentano (thuiszorg) afgelopen vrijdag 15 juli 2011 een aantal huisbezoeken afgelegd in de wijk Bankras/Kostverloren.

In Nederland worden 10 door het rijk gefinancierde zogenaamde proeftuinen uitgevoerd, waarmee wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een wijkgericht model van wijkverpleging. Het thuiszorgteam in de wijk, bestaande uit verzorgenden en wijkverpleegkundigen, krijgt de ruimte om direct zorg te verlenen aan de klant zonder dat er eerst een CIZ-indicatie hoeft te worden gesteld.

Koops Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Vlnr.: De heer De Vries, wethouder Jacqueline Koops (CU) en wijkverpleegkundige Claudia Muntenaar


Wethouder Koops: “Het onderzoek richt zich vooral op de kwetsbare ouderen. Een belangrijke doelgroep in onze samenleving die steeds groter wordt. Ik heb met mevrouw Muntenaar een bezoek gebracht aan de heer De Vries. Het thuiszorgteam van Brentano in de wijk Bankras/Kostverloren biedt zorg aan hem zoals begeleiding bij medicatie-inname en bij een goede dagstructuur.

Ik heb ook huisarts dr. Ham gesproken die recentelijk een scriptie over de rol van de wijkverpleegkundige heeft geschreven. Claudia is de wijkverpleegkundige in zijn wijk. Zij werkt samen met de huisartsenpraktijk en ook met de praktijkondersteuner ouderenzorg.

De gemeente wil alle projecten op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) met elkaar verbinden. Naast zorginstellingen hebben huisartsen op het gebied van o.a. de ouderenzorg een belangrijke WWZ-rol”. De proeftuinen en de samenwerking met de huisartsen worden in september van dit jaar geëvalueerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.