Bijgewerkt: 3 juli 2022

Wethouder Levie negeert de inspraak van de burgers

Nieuws -> Stadshart

Bron: Wijkplatform Stadshart
11-03-2013

Wethouder Levie (BBA) drijft autoritair zijn zin door in het dossier digitalisering bezoekersparkeren in het Stadshart Amstelveen. Dat deed hij ook al in eerdere dossiers. Dit ondanks omvangrijke en gegronde bezwaren van bewoners en een werkgroep van hen.

De fracties van de politieke partijen VVD, CDA, D66 en CU en ook de oppositie zijn dit dossier moe. Zij lijken de wethouder aanstaande woensdag tijdens de raadsvergadering in dit absurde voorstel te steunen. Daarmee zullen zij de bewoners met het nieuwe systeem op vele fronten duperen.

Om de gemeente op andere gedachten te brengen, heeft de werkgroep in allerijl een enquête onder de bewoners uitgezet. Met een hoge response van ruim 1.000 respondenten blijkt, dat ca. 90% tegen het door de wethouder voorgestelde systeem is. Ruim 75% verzet zich bovendien tegen de verschillende voorwaarden van het systeem.

Deze resultaten zijn vandaag (11 maart 2013) aan de gemeenteraad aangeboden. Het is de vraag, of men daar nog oor voor heeft. De raad neemt aanstaande woensdag 13 maart een besluit. Dan zal blijken, of de politici een besluit nemen vanuit hun ivoren toren, of de belangen van de bewoners behartigen.

hendriksen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het enige commissielid, dat daadwerkelijk kritische opmerkingen had met het nieuwe bezoekersparkeersysteem in het Stadshart op 26 februari 2013, was Lex Hendriksen, raadslid van D66-Amstelveen. Hij is blind en hij weet, waarover wordt straks een eventueel verkeerde beslissing genomen in de gemeenteraad


Met het huidige voorstel ziet de gemeente haar inkomsten op parkeren wederom stijgen. Het tarief is in de afgelopen twee jaar 10-voudigd. Mogelijk aast hij hierop om een financieel debacle als in Amsterdam, Nijmegen en Almere te voorkomen. Ook introduceert hij pasjes om een vermeende fraude door ondernemers in het Stadshart te voorkomen. Maar met dit systeem is juist gemakkelijker te frauderen -aldus de werkgroep.

Voorstellen van de werkgroep worden door de wethouder simpel als onmogelijk van tafel geveegd. "De wethouder en de ambtenaren zoeken het niet eens uit" verklaart de werkgroep na een inspraakavond. Maar ook de raadsleden vragen niet door in dit dossier. Kennelijk overzien zij niet meer de verstrekkende gevolgen en onmogelijkheden van dit systeem.

Al acht maanden praat een werkgroep van bewoners met de ambtenaren over een nieuw in te voeren systeem. Met know-how van wat er in de vergunninggebieden rond het Stadshart leeft, plaatsten zij kritische kanttekeningen en bezwaren bij systemen en wensen van de gemeente. Ambtenaren doen onmogelijke voorstellen en hebben geen oog voor de vele ouderen die in de wijken wonen. Ouderen die niet met het digitale leven van vandaag mee kunnen. Zij moeten het in de toekomst kennelijk zonder bezoek doen.

De werkgroep heeft het voorstel van de wethouder in een vroeg stadium uiterst gemotiveerd afgewezen. Ook de raadsleden weten dit, maar zijn het dossier moe. Zelfs de grote partijen VVD, CDA, D66 en CU tonen, ondanks hun verantwoordelijkheden en taak, geen verzet. De motivaties van de bewoners tegen het systeem, wordt door hen niet opgepakt.

Willem Bürmann (lid werkgroep)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.