Bijgewerkt: 24 maart 2023

Wethouder Raat laakt houding VNG rijksbankieren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
12-07-2012

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Wethouder Herbert Raat (financiën, VVD) laakt de houding van de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) in de discussie rond het gedwongen bankieren bij de Nederlandse staat. Onderdeel van het Kunduz akkoord is, dat lagere overheden vanaf 2013 verplicht worden om geld, dat ze - al dan niet tijdelijk - over hebben op een rekening van het Rijk te storten.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Herbert Raat, tijdens de commissievergadering van ABM op 26 april 2012


De VNG is mordicus tegen. Raat: „De VNG moet zich realiseren, dat het in alle gevallen om ons belastinggeld gaat. Waar het ook staat, het komt allemaal terug bij een overheid." „Amstelveen parkeerde twee jaar geleden 15 miljoen op een rekening van Landsbanki. Na veel gedoe komt dat grotendeels terug, maar wat is de les? Overheid, wees voorzichtig en voer een conservatief financieel beleid.

Ga niet voor de hoogste rente. Beperk het risico." Raat vindt, dat de VNG „een hele hoop lawaai maakt, maar het grote plaatje uit het oog verliest." „En dat heeft niets te maken met de soevereiniteit van gemeenten."

Aan einde van de dag saldi gemeente afromen

Op verzoek van het Amstelveens Nieuwsblad duidt het hoofd financiën van de gemeente, de heer Jaap Huizenga, het zogenoemde staatbankieren, of verplicht schatkistbankieren.

Verplicht schatkistbankieren betekent, dat het Rijk aan het einde van elke dag alle saldi van gemeentelijke bankrekeningen naar een rekening courant bij het Rijk afroomt. Hierbij wordt een roodstand faciliteit geboden. De rentevergoeding voor tegoeden en rood staan is gelijk aan de interbancaire daggeldrente. De volgende morgen worden de tegoeden weer teruggeboekt naar de gemeentelijke bankrekeningen.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jaap Huizenga, hoofd financiën van de gemeente Amstelveen tijdens de commissievergadering ABM op 26 april 2012


Daarnaast kunnen gemeenten deposito's met het Rijk afsluiten voor overtollige geldmiddelen. Looptijden zijn vrij. De rentevergoeding die gemeenten krijgen is gelijk aan de inleenrente van de staat. De verwachting van de VNG is, dat verplicht schatkistbankieren de gemeenten geld gaat kosten. De angel zit' em naar verwachting in het feit, dat de inleenvergoeding die het Rijk betaalt, lager is dan de vergoeding die gemeenten op de markt (bijvoorbeeld bij de BNG) kunnen krijgen.

Of sprake is van een groot nadelig effect, kan niet worden overzien. Dit hangt met name af van de mate van overliquiditeit van de gemeente en het verschil tussen de inleenvergoeding van het Rijk en de op de markt te realiseren rentevergoeding.

Het Rijk als beste debiteur zal altijd enkele tienden van procenten minder betalen, dan de BNG die als referentie wordt genomen (bijna geen enkele commerciële (bank)partij voldoet nog aan de krediet-waardigheidseisen van ons treasurystatuut). De lagere rentevergoeding die gemeenten ontvangen zal enkele duizenden euro's per 10 miljoen aan overliquiditeit bedragen. Daarnaast verdwijnt een deel van de core business van de BNG, waardoor het bedrijfsresultaat en dus het dividend (zo'n 150.000 à 200.000) lager wordt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.