Bijgewerkt: 5 juni 2023

Wethouder Raat verkent de fietsroutes voor scholieren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-10-2022

Maandagochtend 10 oktober 2022 zijn Herbert Raat (VVD) wethouder Verkeer, Ben Westendorp van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en een ambtenaar van de afdeling Verkeer meegefietst met een moeder en haar zoon op hun dagelijkse fietsroute van Westhove naar basisschool De Triangel in Westwijk. Zij lieten zien welke knelpunten zij tegenkomen op het gebied van verkeersveiligheid. Het is de eerste keer dat op deze manier een schouw van een fietsroute van en naar school is gehouden.

Wethouder Raat heeft na de zomervakantie ouders en jongeren opgeroepen om fietsroutes aan te dragen waarvan zij menen dat er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van verkeersveiligheid. Hierop zijn ruim 20 meldingen binnengekomen. De komende periode fietst de wethouder vaker mee op routes die door betrokken Amstelveners zijn aangedragen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2022)

Herbert Raat (VVD) wethouder Verkeer, Ben Westendorp van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland en moeder Mariëlle en haar zoon Benjamin verkennen de kruisingen op de fiets aan de Jane Addamslaan in Westwijk op 10 oktober 2022

Aan de slag. 'Uit deze eerste schouw blijkt dat er soms verkeerstechnisch verbeteringen mogelijk zijn, zoals door het toevoegen van verkeersborden en het verbeteren van de zichtbaarheid van zebrapaden, maar dat ook het gedrag van verkeersdeelnemers een belangrijk aandachtspunt is. Met VVN is afgesproken dat zij na elke schouw hun bevindingen en aandachtspunten op papier zetten. Dit gaan we vervolgens met de afdeling Verkeer verder uitwerken. Gedragsbeïnvloeding zal een belangrijk onderdeel vormen. We hebben verkeersdeelnemers gezien die tegen de richting in rijden, niet goed opletten of geen richting aangeven. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. In de praktijk bleek ook dat sommige expats onvoldoende op de hoogte zijn van de verkeersregels. Met dit alles gaan we aan de slag' - zegt wethouder Raat.

Handhaving. De wethouder denkt dat ook handhaving een belangrijke rol kan spelen om de verkeersveiligheid te vergroten. 'Zeker op piekmomenten zoals in de ochtend kan de aanwezigheid van handhavers op straat van toegevoegde waarde zijn. Zij kunnen de verkeersdeelnemers aanwijzingen geven en zo de verkeerssituatie in goede banen leiden. In de prioriteitenstelling van de afdeling handhaving krijgt verkeersveiligheid wat mij betreft een prominentere plek. Hiernaast moeten verkeer en verkeersveiligheid een belangrijke randvoorwaarde zijn bij de ontwikkeling van nieuwe woningen. Amstelveen breidt uit, maar de infrastructuur moet dit wel aankunnen.'

Knelpunten. Moeder Mariëlle en haar zoon Benjamin (8) hebben maandagochtend laten zien hoe een gemiddelde ochtend verloopt. Zo rijden fietsers in de omgeving van De Triangel, Karel Eykman School en Westwijkplein veelvuldig in tegengestelde richting op fietspaden, waar dit niet mag. Ze heeft ook punten aangewezen waar het verkeerstechnisch beter kan, zoals drukke kruispunten waar fietsers, voetgangers, automobilisten en bussen samenkomen. De afdeling Verkeer gaat naar aanleiding van de schouw en de bevindingen vanuit VVN naar deze punten kijken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.