Bijgewerkt: 18 september 2021

Wethouder Raat wil geen uitstel besluit over A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
23-10-2013

Wethouder Herbert Raat voelt niets voor uitstel van de beslissing over de nieuwe plannen voor de A9. Dat schrijft hij bewoners van de Mr. F.A. van Hallweg, die zich door de plannen overvallen voelen. Ook het CDA wil graag uitstel om de plannen beter te kunn bestuderen.

Volgens Raat leidt uitstel alleen maar tot een langere periode van onduidelijkheid. 'Uitstel van de besluitvorming is voor de minister niet acceptabel en zou de overeenstemming die er nu is in de waagschaal kunnen stellen; aldus Raat. 'Er is geen sprake van een overhaast besluit. Er is tweeëneenhalf jaar over onderhandeld.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën tijdens de commissievergadering van Algemeen Bestuur en Middelen op 17 oktober 2013


Het is bovendien niet een besluit, waarop wettelijke inspraak van toepassing is.' De bewoners willen de snelweg graag wat verder bij hun woningen vandaan. 'Het ziet ernaar uit, dat de weg wat dichter naar de woningen aan de Van Hallweg opschuift; zegt Raat. 'Mooier kunnen we het niet maken.' Rijkswaterstaat kijkt nog wel naar een iets zuidelijker ligging, maar volgens Raat is over de uitkomst daarvan nog niets te zeggen, omdat opschuiven effect heeft op het hele stuk tussen Van Poelgeest en Keizer Karelweg.

Bovendien is aan de zuidzijde, vooral bij het Keizer Karel College, de ruimte beperkt. Bewoners van de Van Hallweg willen ook graag een overkapping, net als het Oude Dorp, maar volgens Raat is dat daar niet te realiseren. De kap mag bovendien niet worden verlengd tot meer dan 250 meter, omdat anders sprake is van een tunnel en daarvoor gelden veel zwaardere (duurdere) eisen.

Raat kan nog niets zeggen over de consequenties wat betreft fijn stof, waar de bewoners zich zorgen over maken. Hij wijst wel op een TNO-onderzoek uit 2010 naar de monden van de toen geplande tunnel. Het fijn stofgehalte zou ruim beneden de wettelijke grenswaarde blijven.

Ook de bewoners van Meander hebben een brief ontvangen van Raat. Hij schrijft daarin, dat de verdiepte ligging zorgt voor een aantoonbare verbetering van het woonmilieu, door geluidsabsorberend materiaal op de wanden van de bak, de overkapping, de geluidsschermen en stil asfalt.

Raat geeft wel toe dat de effecten niet voor alle zes Meandertorens gelijk zijn. Wat het Meanderpark betreft, wil Raat zoveel mogelijk van het park behouden dan wel compenseren. De ChristenUnie pleit voor het instellen van een 80-kilometerzone op de A9 in Amstelveen. Wethouder Raat zegde vorige week in een commissievergadering toe zich hiervoor sterk te willen maken bij minister Schultz.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.